Foto: Hanna Hummelbo

Flistads kyrka

En medeltidskyrka och församlingens minsta kyrka. Här firas gudstjänst varannan söndag och de flesta större helgdagarna. Den passar också bra för dop, vigsel och begravning.

Kyrkan ligger öppet på östgötaslätten och är församlingens minsta kyrka. Den byggdes under slutet av 1100-talet och är en romansk landskyrka. Vid 1200-talets mitt byggdes tornet högre och fick då den nuvarande spiran. Flera inventarier och kalkmålningar från medeltidens slut är väl bevarade.

I januari 2005 återinvigdes den unika Hanner-orgeln från 1837.

Besöka kyrkan

Kyrkan kan besökas i samband med gudstjänst, se kalendern på förstasidan.