GDPR

Information om personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
- begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
- begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
- begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t ex medan en rättelse görs
- begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
- inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
 
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.
 
Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.
 
Automatiserad behandling (t ex i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.
 

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med Vreta klosters församling. Har du frågor är du välkommen att kontakta församlingens expedition på telefon 013-636 58 eller via e-post; vretaklosters.forsamling@svenskakyrkan.se.

Dataskyddsombud för Vreta klosters församling är

Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se

 

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Vreta klosters församling hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur Vreta klosters församling hanterar era personuppgifter om ni bokar en begravningsgudstjänst hos oss

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om hur Vreta klosters församling hanterar era personuppgifter om ni ska viga er hos oss

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn ska döpas hos Vreta klosters församling

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna döpas hos oss.

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om hur Vreta klosters församling hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om hur Vreta klosters församling hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent.

GDPR -Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter om du bokar någon av Vreta klosters församlings lokaler.

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Vreta klosters församling hanterar dina personuppgifter om du söker jobb hos oss.

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos Vreta klosters församling

GDPR - Om hur vi hanterar handlingar

Information om hur Vreta klosters församling hanterar handlingar.

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Vreta klosters pastorat hanterar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Information om personuppgifter

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Vreta klosters pastorat hanterar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss.

GDPR - Om du använder Swish som betalning hos oss

Information om hur Vreta klosters pastorat hanterar dina personuppgifter om du swishar oss.