Vänförsamlingar

Vreta klosters församling har flera vänförsamlingar, både i Afrika och Europa.

Vreta klosters församling har sedan tio år tillbaka arbetat med internationella kyrkliga kontakter. Kyrkorådet tycker det är viktigt att vi som tillhör en liten kyrka i ett litet land blir medvetna om att vi är en del av den världsvida kyrkan.

i korthet innebär vänförsamlingsavtalen följande:

Att be för varandra regelbundet.

Att tillbe och fira gudstjänst tillsammans.

Att lära känna varandra.

Att dela våra erfarenheter när vi försöker fördjupa vår förståelse av Guds vilja med våra församlingar.

Att tillsammans vara ett levande vittnesbörd om Kristi evangelium i tjänst för människor i den värld som Gud skapat.

Ibuga, Tanzania

En luthersk församling.

Katjina-Katji, Namibia

En luthersk församling.

Barton-le-Clay, England

En anglikansk församling.

Fano, Italien

Sedan januari 2016 med de katolska församlingarna i Fano: Parrochia Santa Famiglia och La Gran Madre di Dio.