Om församlingen

Vreta klosters församling täcker Ljungsbro- och Vreta kloster-området och ligger i Linköpings stift. I församlingen bor ungefär 11 000 invånare varav drygt 7 000 är medlemmar.

Anställda

Här finns kontaktuppgifter till de anställda i församlingen.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Nuvarande kyrkoråd är valda för 2022-2025.

Du behövs!

Vreta klosters församling är helt beroende av att människor är engagerade i församlingens liv. Vill du vara med att bidra med din tid så finns många möjligheter.

Kyrkor

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänst, se kalendern. Vreta klosters kyrka och Allhelgonakyrkan kan man besöka även andra tider. Läs mer om kyrkorna nedan!

Kyrkogårdar och gravrätt

I Vreta klosters församling finns det fyra kyrkogårdar: Vreta kloster, Stjärnorp, Ljung och Flistad.

Församlingshem

I församlingen finns fem församlingshem som används till både körövningar, mötesplatser, dopkaffe, begravningsluncher och annat.

Medlem i Svenska kyrkan

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också att anmäla att man önskar bli medlem.

Vision och mål

Församlingens vision och mål finns formulerade i en församlingsinstruktion. Det är det grundläggande måldokument som styr verksamheten.

Internationellt arbete

Vreta klosters församling är en del av den världsvida kyrkan. Det syns genom det internationella arbetet.

Ljungsbro café & second hand

Café mitt i Ljungsbro med gott fika för både mun och samvete. Här finns också second hand-prylar till försäljning.

Församlingstidningen Kyrkbacken

Fyra nummer per år delas ut till alla hushåll i Vreta kloster-området.