Foto: Emma Larsson/IKON

Medlem i Svenska kyrkan

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också att anmäla att man önskar bli medlem.

Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete både här i Vreta klosters församling och runt om i världen. Församlingen är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till församlingen som den allra största delen av avgiften går.

Medlemskap på egna villkor

I Svenska kyrkan finns sju miljoner medlemmar och drygt 8000 av dem bor i Vreta klosters församling. En del går till kyrkans gudstjänster och mötesplatser varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt ok. Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Medlemsavgift = kyrkoavgift + begravningsavgift

Som medlem betalar du en del av din inkomst i kyrkoavgift. Begravningsavgiften betalar alla. Med kyrkoavgiften, som finansierar församlingsverksamheten, stöder du Svenska kyrkans arbete för kristen tro, människovärde och livskvalitet.

Vad går min medlemsavgift till?

Medlem genom dopet

För att vara medlem i Svenska kyrkan krävs inte att du står för en särskild bekännelse. Det är fullt tillräckligt att du vill vara med. Gud tror på dig, och du är viktig.

Medlem i Svenska kyrkan blir man genom dopet. Såväl barn som vuxna döps i kyrkan. Har du tidigare varit medlem men utträtt, är du varmt välkommen tillbaka. Om du är döpt i ett annat kristet samfund, blir du medlem direkt, men du kommer att erbjudas samtal om kristen tro och kristet liv.

Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlemmar, även om de inte är döpta.

Vill du gå med i Svenska kyrkan?

Välkommen att ringa till expeditionen på telefon 013-636 58 eller ta kontakt med någon ur kyrkans personal som du haft kontakt med. Du kan också fylla i detta formulär eller ladda ner en inträdesblankett och skicka den till Vreta klosters församling, Box 64, 585 07 Ljungsbro.

Utträde

Utträde görs på pappersblankett, se ovan. Skicka till församlingsexpeditionen: Vreta klosters församling, Box 64, 585 07 Ljungsbro.

Att tänka på vid utträdet:

  • Berätta för nära och kära att du utträtt så de inte förväntar sig att kunna begrava dig kyrkligt när den dagen kommer. Ditt ställningstagande ska respekteras.
  • Du behöver inte längre betala kyrkoavgift, men avgiften till begravningsverksamheten fortsätter du betala.
  • Du har inte längre rätt till att rösta i kyrkovalet som hålls i hela Svenska kyrkan var fjärde år.
  • Du har inte längre rätt att gifta dig kyrkligt, om inte din partner är medlem i Svenska kyrkan.
  • Du är alltid välkommen tillbaka.