Foto: Tove Hennix

Högalids församling

Välkommen till Högalids församling på Södermalm i Stockholm. Vi vill vara en kyrka med och för alla. Vi vill vara en en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.

Högalidskyrkan renoveras för framtiden

Vår unika kyrka och Stockholmsprofil är i stort behov av  totalrenovering. Planen är att hela kyrkan ska stänga efter trettonhelgen 2021. Arbetet beräknas pågå i ca 18 månader men ännu är dock inga slutgiltiga beslut fattade.  


FÖRSAMLINGSLIVET FORTGÅR 

Vår ambition är att församlingslivet ska fortgå även när kyrkan är stängd. Församlingshuset kommer att vara öppet under tiden. Vi kommer t ex att iordningställa den vackra stora salen så att den också kan fungera som ett sakralt rum där människor kan fortsätta att möta varandra och Gud. Vi kan alltså fortsätta att hålla förrättningar – nästan som vanligt!

VAD BEHÖVER RENOVERAS?

Delar av yttertaket behöver läggas om och fasaden måste ses över. Murstenar har börjat lossna och ska lagas. Ett fullgott brandsystem måste installeras och hela elsystemet är gammalt och måste bytas. Likaså avloppsstammarna. I innertaket lossnar idag delar av putsen i koret och faller ned vilket kommer att kräva en rejäl översyn. Detta har tillfälligt lösts genom att nät har spänts upp.


Vi har också projekterat för att bygga om utrymmena under kyrkan. Vi behöver både ha fungerande verksamhetslokaler och dessutom skapa vissa arbetsplatser för anställda.

 
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

I samband med den omfattande renoveringen kommer kyrkan också att tillgänglighetsanpassas så att personer med funktionsnedsättning lättare kan komma in och vistas i kyrkans lokaler.


ETT OMFATTANDE RENOVERINGSPROJEKT

En stor del av finansieringen för kyrkorenoveringen är ännu inte löst. Det är ett omfattande projekt som beräknas kosta ca 150 miljoner kr. Medlemsavgifterna räcker inte till för ett sådant stort projekt. De ska samtidigt räcka till att möta människor i kris, förätta dop, vigslar och konfirmation, fira gudstjänst, bedriva barn- och ungdomsverksamhet och erbjuda ett rikt musikliv. Församlingen söker även externa bidrag.


Vi behöver kraftsamla! Vill du vara med och bidra? 

Swish 123 120 45 77, Bg 5263-3708.
Kontakta oss gärna om du har andra bra idéer.