Foto: Tove Hennix

Högalids församling

Välkommen till Högalids församling på Södermalm i Stockholm. Vi vill vara en kyrka med och för alla. Vi vill vara en en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.

Högalidskyrkan renoveras för framtiden

Högalidsvänner och församlingsbor. Vår unika kyrka och Stockholmsprofil är i stort behov av totalrenovering. Hela kyrkan stängde för allmänheten den 1 mars 2021. Arbetet beräknas pågå fram till mars 2023.

Genomförandebeslut fattades den 18 februari 2021. Kontrakt skrevs  med generalentreprören In3prenör den 26/2 2021.

FÖRSAMLINGSLIVET FORTGÅR 

Församlingslivet kommer att fortgå även när kyrkan är stängd. Vi har flyttat verksamheten till vårt vackra församlingshus som kommer att vara öppet under tiden, varje dag kl 9-16. Den vackra stora salen är  iordningställd som kyrksal och vi kan fortsätta att möta varandra och Gud. Där kommer vi att fira gustjänst tillsammans. Där är det också möjligt att ha dop och vigsel.

VAD BEHÖVER RENOVERAS?

  • Delar av yttertaket behöver läggas om
  • Fasaden måste ses över.
  • Murstenar ska lagas.
  • Elsystem, brandskydd och avloppsstammar är uttjänta och måste bytas.
  • Putsen lossnar i innertaket och faller ned. Detta har tillfälligt lösts genom att nät har spänts upp. Även invändig rengöring krävs.
  • Projekteringar för att bygga om utrymmena under kyrkan har också genomförts för att anpassa utrymmena för verksamhet och personal. 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

I samband med den omfattande renoveringen kommer kyrkan också att tillgänglighetsanpassas så att alla människor kan komma in och vistas i kyrkans lokaler.


ETT OMFATTANDE RENOVERINGSPROJEKT

Det är ett mycket omfattande projekt som medför en stor belastning på församlingens ekonomi för lång tid framöver. 

Medlemsavgifterna räcker inte till för ett sådant här stort projekt. De ska samtidigt räcka till att bedriva barn- och ungdomsverksamhet,  förätta dop, vigslar och konfirmation, fira gudstjänst, erbjuda ett rikt musikliv och att möta människor i kris.

Församlingen får ett visst statligt stöd i form av kyrkoantikvarisk ersättning men det ersätter endast en liten del. Externa bidrag och stora lån krävs.


KRAFTSAMLING FÖR VÅRT GEMENSAMMA KULTURARV

Var med och bidra! Alla gåvor är viktiga, små som stora. Tack!

Swish 123 120 45 77 
Bg 5263-3708. Märk inbetalningen med RHK (Rädda Högalidskyrkan)

För större gåvor och donationer ber vi er vänligen kontakta församlingen. 08-616 88 00. E-post

INSAMLADE MEDEL 
Ett stort tack till alla er som hittills bidragit till Högalidskyrkans renovering! Inkomna medel t o m december år 2020: 471.000 kr