En person sitter på ett berg. Det är klar himmel.

Andlig vägledning i ignatiansk anda

Ignatiansk andlighet är ett sätt att be, ett sätt att tänka kring beslut och framför allt ett sätt att leva med Gud i vardagen.

En vän följer dig i ditt sökande efter GUD

Inom ignatianskt inspirerad andlighet finns en följeslagare, en vän som följer dig i ditt sökande efter Gud, som hjälper dig ana heligheten i det vanliga och lyssna efter Guds tilltal i ditt liv.

Nu kan du få en följeslagare

Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som händer. Genom bön, tystnad och bibelläsning söker du perspektiv och vägledning, som du sedan kan dela med din följeslagare.

Följeslagaren föreslår bibeltexter och övningar som du som pilgrim kan använda i din bön och meditation. Hen visar hur man kan urskilja sin väg, och hur bibeltexten kan fördjupa dina insikter och din tro.

I regel träffar man sin följeslagare några gånger per termin. Att gå i andlig vägledning är avgiftsfritt. Vi är utbildade följeslagare i ignatiansk anda. Inspiration hämtar vi från den katolske mystikern och ordensgrundaren Ignatius av Loyola (1491-1556) och hans andliga övningar, som i vår tid visat sig fungera väl i många olika kristna traditioner, däribland den lutherska. 

Ignatius av Loyola

Ignatius av Loyola föddes 24 december 1491 på slottet Loyola i Spanien. Han dog 31 juli 1556 i Rom. Ignatius var jesuitordens grundare och sedemera helgon (kanoniserad 1622). Han var en baskisk adelsman och började sin bana som officer. Då han låg sårad efter en strid 1521, läste han om Jesus och helgonens liv och bestämde sig för att ägna sitt liv åt att tjäna Jesus.

Mer information om det ignatianska nätverket i Stockholms stift

En brygga, från land till vatten. Det är vass på sidorna. Vattnet blänker.

Retreat

En dag i stillhet, eftertanke och fördjupning i ignatiansk anda.