Tre ungdomar sitter tillsammans utomhus, en av dem håller i en gitarr. Det är träd och vatten i bakgrunden.
Foto: Högalids församling

En kyrka med och för alla

I Högalids församling vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.

Kyrkan är en plats där människor får möta Gud och varandra. I kyrkan är vi många, och vi är olika varandra. Alla behövs. Det spelar ingen roll om man har svårt att sitta still eller älskar att lyssna, om man pratar med ord eller tecken eller inte alls eller om man behöver höra allt två gånger för att förstå.

I kyrkan är vi många, och vi är olika varandra.

I Högalids församling ska det vara möjligt för alla som vill att delta i olika verksamheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför försöker vi som arbetar tillsammans undanröja hinder, för att fler ska känna sig välkomna. Här finns mötesplatser för alla åldrar. Välkommen!

En person sitter och har en bebis i sitt knä och ett spadhandtag i ena handen som är i en handske. Det är en stor byggnad, samt gräs och löv i bakgrunden.

Vi välkomnar ideella medarbetare!

Vi välkomnar fler ideella medarbetare som vill vara med i en arbetsgemenskap med oss. Vi söker t ex Högalidsvärdar i församlingshusets foajé som kan bemöta människor och svara på ev frågor. Nu när Högalidskyrkan renoveras har vi öppet i församlingshuset där vi också har inrett en kyrksal. Läs mer om en mängd andra tänkbara ideella uppgifter.

Ett antal personer sitter i en rund ring på en gräsmatta.

Samarbeten

Vi samverkar med olika organisationer och dagliga verksamheter. Här kan du se ett urval av samverkansaktörer:

Tolv målade hjärtan, alla olika.

Högalid tilldelas Autism- och Aspergerföreningens stipendium 2019

För arbetet med "Funkisverksamheten" - En kyrka med och för alla. Ett genuint och långvarigt arbete för alla människors lika värde.

Vi vann s:t Julianpriset

Höglids församling var en av tre nominerade till S:t Julianpriset i kategorin »delaktighet«. Och nu är vi stolta vinnare av Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

En person står och håller i ett räcke på en balkong. Hen ser glad ut. Det är grönt ute.

Gålölägret – alla är lika mycket värda!

2019 firade konfirmationslägret Gålölägret 30 år. På lägret möts ungdomar med och utan behov av särskilt stöd. Här berättar Gunilla som är präst i Högalid och Oscar som varit konfirmand på lägret !