Tre ungdomar sitter tillsammans utomhus, en av dem håller i en gitarr. Det är träd och vatten i bakgrunden.
Foto: Högalids församling

En kyrka med och för alla

I Högalids församling vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.

Kyrkan är en plats där människor får möta Gud och varandra. I kyrkan är vi många, och vi är olika varandra. Alla behövs. Det spelar ingen roll om man har svårt att sitta still eller älskar att lyssna, om man pratar med ord eller tecken eller inte alls eller om man behöver höra allt två gånger för att förstå.

I kyrkan är vi många, och vi är olika varandra.

I Högalids församling ska det vara möjligt för alla som vill att delta i olika verksamheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför försöker vi som arbetar tillsammans undanröja hinder, för att fler ska känna sig välkomna. Här finns mötesplatser för alla åldrar. Välkommen!