Tre ungdomar sitter tillsammans utomhus, en av dem håller i en gitarr. Det är träd och vatten i bakgrunden.
Foto: Högalids församling

En kyrka med och för alla

I Högalids församling vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.

Kyrkan är en plats där människor får möta Gud och varandra. I kyrkan är vi många, och vi är olika varandra. Alla behövs. Det spelar ingen roll om man har svårt att sitta still eller älskar att lyssna, om man pratar med ord eller tecken eller inte alls eller om man behöver höra allt två gånger för att förstå.

I kyrkan är vi många, och vi är olika varandra.

I Högalids församling ska det vara möjligt för alla som vill att delta i olika verksamheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför försöker vi som arbetar tillsammans undanröja hinder, för att fler ska känna sig välkomna. Här finns mötesplatser för alla åldrar. Välkommen!

En person sitter och har en bebis i sitt knä och ett spadhandtag i ena handen som är i en handske. Det är en stor byggnad, samt gräs och löv i bakgrunden.

Engagera dig!

Vi välkomnar ideella medarbetare i församlingslivet. "Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du."

Ett antal personer sitter i en rund ring på en gräsmatta.

Samarbeten

Vi samverkar med olika organisationer och dagliga verksamheter. Här kan du se ett urval av samverkansaktörer:

Tolv målade hjärtan, alla olika.

Högalid tilldelas Autism- och Aspergerföreningens stipendium 2019

För arbetet med "Funkisverksamheten" - En kyrka med och för alla. Ett genuint och långvarigt arbete för alla människors lika värde.

Vi vann s:t Julianpriset

Höglids församling var en av tre nominerade till S:t Julianpriset i kategorin »delaktighet«. Och nu är vi stolta vinnare av Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.