Diakoni i centrum i Luleå domkyrkoförsamling är en social mötesplats. Alla är välkommna för att värma sig, ta en dusch och ombyte av kläder, dricka kaffe och umgås. Frukost och fika finns för en symbolisk summa.
Församlingen har diakoner tillgängliga för stöd och rådgivning.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ekonomiskt stöd

Behöver du söka ekonomisk hjälp?

Församlingens fondmedel består av ett antal donationsfonder som erhållits i form av gåvor och testamenten. Avkastningen från fonderna ska enligt statuterna delas ut till hjälpbehövande församlingsbor. 

Från hösten 2018 har föreningen FVO utsetts att sköta alla utredningar och utbetalningar gällande Högalids församlings medel till hjälpbehövande församlingsbor. Det innebär att den som söker ekonomisk hjälp kan vända sig direkt till Föreningen FVO.

Kontaktuppgifter FVO:
Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm
Telefon 08-411 33 31, telefontid tisdag och torsdag 10.00–12.00. 
www.foreningenfvo.se