Två händer håller om en mugg på ett bord. Vid sidan om står en annan mugg på ett fat.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ekonomiskt stöd

Behöver du söka ekonomisk hjälp?

Församlingens fondmedel består av ett antal donationsfonder som erhållits i form av gåvor och testamenten. Avkastningen från fonderna ska enligt statuterna delas ut till hjälpbehövande församlingsbor. 

Föreningen FVO har utsetts att sköta alla utredningar och utbetalningar gällande Högalids församlings medel till hjälpbehövande församlingsbor. Det innebär att den som söker ekonomisk hjälp kan vända sig direkt till Föreningen FVO.

Kontaktuppgifter FVO

Föreningen FVO, Köpmangatan 154 tr
111 31 Stockholm
Telefontid tisdag och torsdag 10.00–12.00. 
Tfn 08-411 33 31 

Föreningen FVO:s webbplats