Lokaler

Lokaler i Högalids församling kan hyras respektive lånas i samband med förrättningar som dop, vigsel, begravning eller andra möten.

Maria Nielsen

Högalids församling

Kyrkobokföringsassistent

Mer om Maria Nielsen

Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.