Lokaler

Lokaler i Högalids församling kan hyras respektive lånas i samband med förrättningar som dop och begravning eller möten.