Ett antal personer med notpärmar står samlade utomhus.

Högalids Unga röster

En nystartad kör för dig som är ung och med mindre körvana.

Hösten 2021 startade vi ett köralternativ för dig över 19 år som vill lära dig mer om din röst och att sjunga i kör.

Kören repeterar på tisdagar kl 18.00-19.30 och leds av Benedikt Melichar.