3 personer arbetar i högt gräs.
Foto: Kikki Hatt

Helande trädgård och utomhuskyrka i Högalid

Under våren 2021 har ideella medarbetare och personer som arbetstränar bidragit till att en helande trädgård har växt fram.

Syftet med att anlägga en helande trädgård och en utomhuskyrka är att människor tillsammans ska kunna skapa en helande trädgård och en utomhuskyrka bakom prästgården. Detta möjliggör för personer att på olika sätt få en meningsfull sysselsättning och att det finns en läkande plats där behövande i Högalids församling kan vistas, samtala, få stöd och bidra med sina egna förmågor.
Genom erfarenhetsutbyte med bland annat Church of England har församlingen kommit i kontakt med arbete med läkande eller helande trädgårdar. I trädgården kan människor som vill bidra med sin tid, kunskap och kreativitet mötas.
Trädgården en plats som växer fram i en gemensam process där olika personer bidrar med sina erfarenheter och sin kunskap.

Den helande trädgården är en del av församlingens diakonala verksamhet.

Barnens träd

Alla barn har rätt till en värdig och trygg barndom. För att synliggöra barnens rättigheter har ett Barnens Träd planterats i den helande trädgården. Barnens träd invigdes den 6 juni och är en rönn, skänkt av Stångby plantskola.
Läs mer om Barnens träd och initiativtagarens Jonas Paulman på Barnens träds webbplats.

Invigning av utomhuskyrkan

Gruppen som har arbetat med trädgården har också möjliggjort en utomhuskyrka som invigdes den 27 juni 2021.

Ivar Tengbom, som ritade Högalidskyrkan, hade en vision om att parken nedanför Prästgården skulle kunna användas som en utekyrka. Muren som omgärdar parken är utformad så att den östra delen utgör ett slags altare med bakomliggande bergknalle som altartavla.

Utomhuskyrkan ligger i den östra delen av trädgården och kan användas för enskild andakt, meditation och gemensam gudstjänst. Utomhuskyrkan är öppen alla dagar dygnet runt.

Vill du vara med? 

Vi söker ideella medarbetare som kan vara med och skapa och vårda trädgården!
Vill du veta mer? Kontakta Ellen Undén, se nedan! 

Högalids utomhuskyrka

I Prästgårdsparken bakom expeditionsbyggnaden finns Högalids utomhuskyrka. Här kan dop, vigsel och gudstjänst hållas. Det är också en plats för stillhet och ro.