Sex olika symboler för funktionsvariationer på en bild.

Delaktighet och tillgänglighet

En kyrka med och för alla

Kyrkan är en plats där människor får möta Gud och varandra 

Därför måste kyrkorummet och alla andra lokaler vara tillgängliga. Trösklar får inte vara för höga, ljudslingan måste fungera och det ska gå att förstå vad som händer och varför. För att människor ska kunna möta varandra ska det också vara möjligt att vara delaktig i och påverka det som händer.

Högalids församling vill vara en kyrka med och för alla

Därför är ett inkluderande perspektiv en viktig aspekt av församlingens verksamhet. Detta perspektiv handlar om att ständigt lyfta frågan: kan alla vara med på det här? Är det någon som hamnar utanför? Finns det något vi kan göra för att möjliggöra för fler att vara delaktiga i församlingens gudstjänster och verksamheter?

Högalids församling får verksamhetsbidrag från Stockholms stift för att möjliggöra för teckenspråkiga och för personer med neuropsykiatriska diagnoser att delta i församlingens liv.

Exempel på tillgänglighet och delaktighet i Högalids församling

HÖRSELSLINGA

Hörselslinga finns i Högalidskyrkan, S:t Ansgarskapellet och i stora salen i församlingshuset.

RAMPER

Ramper finns upp till kyrkans huvudentré och till församlingshusets stora entré.
Ramp finns även på gaveln av församlingsepeditionens byggnad för att komma ner till barnlokalerna och diakoniexpeditionen.

TOALETTER 

Toaletter som har plats för rullstol finns i lokalerna under Högalidskyrkan
(ej i S:t Ansgarskapellet) och i mellanplanet på församlingshuset.

GUDSTJÄNST

 • Minst fyra huvudgudstjänster per år skapas tillsammans med personer som har behov av särskilt stöd
 • Minst fyra huvudgudstjänster per år teckenspråkstolkas
 • Samarbete med teckenspråkstolkutbildningen på Södertörns folkhögskola
 • Användande av bildstöd och alternativ och kompletterande kommunikation i gudstjänsten
 • Alla kan sjungakör (varannan vecka) 

UNDERVISNING OM KRISTEN TRO

 • Konfirmationsläger för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd (Gålölägret)
 • Ett konfirmandalternativ i mindre grupp med tydlig struktur (Den inre resan Stockholm)
 • Ungdomsledarutbildning för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd
 • Förskolor och familjedaghem bjuds in till jul- och påskspel (talad svenska och teckenspråk)
 • Skolor bjuds in till jul- och påskvandringar samt vandringar genom Bibeln, kyrkohistorien och vandringar kring liv och död (talad svenska och teckenspråk)
 • Skolor bjuds in till kyrkvisningar anpassade efter målgrupp
 • Lektionsmedverkan i skolan anpassat utifrån målgrupp

DIAKONI

 • Samverkan med såväl föreningen Asperger och autism som Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)
 • Samverkan med LSS-arbetsplatser i närområdet, både vad gäller samtalsstöd och gudstjänstarbete
 • Erbjuda enskilda samtal
 • Ungdomskvällar för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd
 • Mötesplats för ungdomar och unga vuxna med och utan behov av särskilt stöd (Gålöcafé), teckenspråkstolkar medverkar hela kvällen
Tre ungdomar sitter tillsammans utomhus, en av dem håller i en gitarr. Det är träd och vatten i bakgrunden.

En kyrka med och för alla

I Högalids församling vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.

Ett antal personer sitter i en rund ring på en gräsmatta.

Samarbeten

Vi samverkar med olika organisationer och dagliga verksamheter. Här kan du se ett urval av samverkansaktörer: