Foto: Kristina Strand Larsson / IKON

Styrdokument och protokoll

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. 

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året, som regel i maj och i november.

I församlingen finns också ett kyrkoråd, som är församlingens styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir uppfyllda.

Kyrkorådet sammanträder ca 10 gånger om året.

Kyrkorådet

Vid kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, väljs ett antal personer till kyrkofullmäktige av församlingens röstberättigade medlemmar. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd. Här hittar du kyrkorådets ledamöter och kontaktuppgifter.

Protokoll kyrkorådet

Här finns protokoll för kyrkorådet i Högalids församling.

Protokoll kyrkofullmäktige

Här finns protokoll för kyrkofullmäktige i Högalids församling.

Två händer på en dators tangentbord, samt en mobil, en bok och några papper liggande på ett bord.

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR, att gälla. Högalids församling hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.