Styrdokument och protokoll

Så styrs församlingen

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året, som regel i maj och i november.

I församlingen finns det också ett kyrkoråd, som är församlingens styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir uppfyllda.

Kyrkorådet sammanträder elva gånger om året.