Meny

Begravning

Det finns utrymme att på olika sätt gestalta saknaden och sorgen efter en avliden under begravningsgudstjänsten.

En ritual för avsked

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan är en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. Begravningsgudstjänsten utformar prästen ofta tillsammans med de anhöriga. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre. Då är möjligheten större att göra den mer personlig.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Sedan den 1 maj 2012 ska enligt begravningslagen kremering eller gravsättning ske senast en månad efter dödsfallet.

Tacksägelse

Söndagen efter dödsfallet (vanligtvis) sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Kontakta oss

...en akt av kärlek till den avlidne

Lediga gravplatser i kolumbariet finns. Kontakta oss om ni önskar boka plats i urnnisch.

Prata med oss om tider för begravningsgudstjänst. Akten kan hållas antingen i Högalidskyrkan eller i kolumbariet*. Kanske har ni särskilda önskemål eller andra frågor. Vi hjälper dig! 

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör.

*Begravningsceremoni och gravsättning kan ske samtidigt i kolumbariet
Det går utmärkt att ha akt med urna i Högalids församlings kolumbarium. Om önskemål finns kan gravsättning av urnan ske i direkt anslutning till akten.

Kolumbariet har också en minneslund. För att minneslunden ska förbli anonym är det inte tillåtet för anhöriga att delta vid gravsättningen. 

Begravningsceremoni med kista i nedre delen av kolumbariet kan vara möjlig. Då måste ni stämma av med begravningsbyrån eftersom några trappsteg gör att kistan isåfall måste bäras in. Endast mindre sällskap ryms om kista förekommer, ca 15 personer. 

Minnesstund

En viktig del av begravningen är minnesstunden som hålls efter själva ceremonin. Då får anhöriga och vänner tillsammans chans att minnas den som gått bort.

catering

Församlingen erbjuder lokaler i församlingshuset för minnesstunder. Anhörigas egna mat/kaffearrangemang i samband med minnesstunder är inte möjliga i våra lokaler. Däremot har vi ett bra samarbete med ”Söderbönans catering” som har ensamrätt på cateringtjänster i Högalids församling. All catering till minnesstunder beställs därför från Söderbönans catering. De erbjuder många olika alternativ och har förmånliga priser.

Kontakt: Katarina Gustafsson 070-730 71 36, info@soderbonanscatering.se
Menyer m m: http://www.soderbonanscatering.se/hogalid

Lokal ingår om den avlidne var medlem i Högalids församling
En serviceavgift à 375 kronor tillkommer dock för alla bokningar.

Läs mer om Lokaler och ev avgifter

Läs nedan vad Svenska kyrkan säger om begravning i coronatider

Planera en begravning

På svenskakyrkan.se kan du läsa mer om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten och om det som händer före och efter begravningen.

Planera en begravning

Maria Nielsen

Högalids församling

Kyrkobokföringsassistent

Mer om Maria Nielsen

Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.