En ängel-skulptur på en gravsten.
Foto: Magnus Aronsson

Begravning

Det finns utrymme att på olika sätt gestalta saknaden och sorgen efter en avliden under begravningsgudstjänsten.

En ritual för avsked

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan är en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. Begravningsgudstjänsten utformar prästen ofta tillsammans med de anhöriga. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre. Då är möjligheten större att göra den mer personlig.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Sedan den 1 maj 2012 ska enligt begravningslagen kremering eller gravsättning ske senast en månad efter dödsfallet.

Tacksägelse

Söndagen efter dödsfallet (vanligtvis) sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Kontakta oss

Lediga gravplatser i kolumbariet finns. Kontakta oss om ni önskar boka plats i urnnisch.

...en akt av kärlek till den avlidne

Prata med oss om tider för begravningsgudstjänst. Akten kan hållas i närliggande Borgerskapets kyrka med personl från Högalids församling, eller i Stora salen i församlingshuset eller kolumbariet*. (Högalidskyrkan är stängd för renovering t o m våren 2023)

Kanske har ni särskilda önskemål eller andra frågor. Vi hjälper dig! 

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör.

Begravningsceremoni och gravsättning kan ske samtidigt i kolumbariet

Det går utmärkt att ha begravning med urna eller kista i Högalids församlings kolumbarium. Om önskemål finns kan gravsättning av urnan ske i direkt anslutning till akten.

Kolumbariet har också en minneslund. För att minneslunden ska förbli anonym är det inte tillåtet för anhöriga att delta vid gravsättningen. 

Begravningsceremoni med urna kan hållas i både övre och nedre delen av kolumbariet. 

Begravningsceremoni med kista kan hållas i den övre delen längst in vid målningen. Det blir då en begravning utomhus, men under tak.

Begravning med urna är möjlig både helt utomhus och inne i den nedre delen.

Minnesstund

En viktig del av begravningen är minnesstunden som hålls efter själva ceremonin. Då får anhöriga och vänner tillsammans chans att minnas den som gått bort.

Catering

Församlingen erbjuder lokaler i församlingshuset för minnesstunder. Anhörigas egna mat/kaffearrangemang i samband med minnesstunder är inte möjliga i våra lokaler. Däremot har vi ett bra samarbete med ”Söderbönans catering” som har ensamrätt på cateringtjänster i Högalids församling. All catering till minnesstunder beställs därför från Söderbönans catering. De erbjuder många olika alternativ och har förmånliga priser.

Kontakt

Katarina Gustafsson
Tfn 070-730 71 36
Skicka e-post till Söderbönan 
Menyer med mera finns på Söderbönans webbplats.

Lokal ingår om den avlidne var medlem i Högalids församling.
En serviceavgift à 375 kronor tillkommer dock för alla bokningar.

Läs mer om Lokaler och ev avgifter

Begravningspsalmer

Här finns ett urval begravningspsalmer att välja på

Lokaler

Lokaler i Högalids församling kan hyras respektive lånas i samband med förrättningar som dop och begravning eller möten.

Ett rum med fyra soffor på golvet. Sofforna är utan ryggar. I mitten på golvet en betongklump med ett kors i mitten och en ljusbärare ovanpå. På väggarna ett valv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerades avlidnas aska finns. Golvet ser ut att vara av klinkerplattor.

Kolumbarium med minneslund

Kolumbariet intill Högalidskyrkan, är en fantastisk begravningsplats mitt i staden på Högalidsberget, såsom arkitekten Ivar Tengbom själv önskade. En vacker plats för anhöriga att minnas på. Här finns lediga gravplatser. Om önskemål finns kan gravsättning ske i direkt anslutning till akt med urna. Prata gärna med oss.

En person lutar huvudet mot ena handen.

Samtal och stöd

Alla behöver vi ibland någon att prata med. Livet skiftar och kan kännas svårt och jobbigt. Familj, släktingar och vänner kan vara ett fint stöd men ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående.

Planera en begravning

På svenskakyrkan.se kan du läsa mer om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten och om det som händer före och efter begravningen.

Planera en begravning
Vatten, en båt, hus och två kyrktorn, lampor som lyser. Det är kvällstid.

Rädda Högalidskyrkan

Vår fina kyrka och stockholmsprofil har ett mycket stort renoveringsbehov. Vi behöver din hjälp! Var med och rädda vårt gemensamma kulturarv och framtida mötesplats. Läs mer.

 • Maria Nielsen

  Maria Nielsen

  Högalids församling

  Kyrkobokföringsassistent

  Mer om Maria Nielsen

  Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.