Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Det finns utrymme att på olika sätt gestalta saknaden och sorgen efter en avliden under begravningsgudstjänsten.

En ritual för avsked

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan är en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. Begravningsgudstjänsten utformar prästen ofta tillsammans med de anhöriga. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre. Då är möjligheten större att göra den mer personlig.

...en akt av kärlek till den avlidne

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör.

Sedan den 1 maj 2012 ska enligt begravningslagen kremering eller gravsättning ske senast en månad efter dödsfallet.

Tacksägelse

Söndagen efter dödsfallet (vanligtvis) sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.