Digitala andakter, sång och musik

Välkommen att fira digitala andakter tillsammans med oss!

Högalidskyrkan är öppen alla dagar kl 10–17 för enskild bön och ljuständning.

Digitala andakter och musik i högalids församling

Vi välkomnar dig också att ta del av församlingens digitala andakter och musikaliska inslag. Vi lägger upp fler andakter vartefter. Länkarna nedan går till församlingens Youtubekanal. Prenumerera gärna på kanalen så får du en hint om när nya klipp kommer.


Andakter när du vill

Andakt Högalids församlingssal. ”Var inte rädd”, Eva Rubensson, diakon

Andakt S:t Ansgarskapellet, med stödtecken (TAKK), Gunilla Lindén.

Andakt Högalids församlingssal, Marie bebådelse, Ann-Christine Janson 


Allsångspsalmer att sjunga med i

Allsångspsalmer med Gunilla Lindèn, Ewa Munther och Åsa Schmidt


Sångstund för barn och föräldrar och alla andra som vill sjunga och bli glada

Sångstund med Liselotte, Sandra, Anders och Nathalie

Sångstund igen med Liselotte, Sandra, Anders och Nathalie

Sommarhälsning från barnen i Diskantkören


Psalmer på cello och piano

Påskpsalmer cello och piano, Johanna Niederbacher och Benedikt Melichar 

 

VI BER FÖR VARANDRA

I dessa oroliga tider är det viktigt med bön och vi kommer fortsätta att be för vår värld, vår oro, de sjuka och de friska.

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss, Välsigna och bevara oss. Amen.