Collage av renoveringsbilder kyrktorn, kyrksal och tornur
Foto: Svidén, Fredrikson, Gälman

Högalidskyrkans renovering

En välbehövlig helrenovering av Högalidskyrkan pågår. Kyrkan stängdes för allmänheten 1 mars 2021. Kyrksalen återinvigdes 10 juni 2023 i samband med kyrkans 100-årsjubileum men ännu återstår en del arbete under året. Församlingsverksamheten har under renoveringstiden pågått i församlingshuset intill kyrkan. Nu firar vi söndagens gudstjänster i kyrkan.

Högalidskyrkan 100 år

Högalidskyrkans återinvigning och 100- årsdag den 10 juni blev en fantastisk fest. Äntligen kunde vi öppna kyrkportarna för besökare igen! Kyrkan fylldes till brädden både under mässan och under uruppförandet av den nyskrivna konserten på eftermiddagen - Högalidsmässan. Och däremellan en härlig trädgårdsfest med mingel, fika och musikunderhållning. Här visas ett urval bilder. Dagens predikan och välkomstorden finns också att läsa här.

Högalidskyrkans renovering i media

Högalidskyrkans renovering uppmärksammas i flera media. Läs mer här.

Byggställning på Högalidskyrkans torn. Tornuret syns till vänster

Ställningsbygge högt uppe i tornen

Att bygga ställning högt uppe i tornen är ett avancerat arbete. Säkerhet och hållfasthet är oerhört viktigt och kräver noggranna beräkningar.

två personer bär skyddshjälm och varselväst

Säkerhet vid Högalidskyrkans renovering

För alla jobb görs det arbetsberedningar, för att undvika eventuella olyckor. Det sker även arbeten på höga höjder, då är det ännu viktigare. Se filmen.

Lampkrona Högalidskyrkan

Konservatorsarbete på lampkronorna

En mängd av föremålen i Högalidskyrkan ses över av konservatorer. De fantastiska lampkronorna får här en välbehövlig rengöring. Se filmen.

Förgyllning av tornuren

Förgyllare har återställt tornurens guldskimmer. Intrycket blir att hela klockan är gjord av guld.

kopparkuvert med foton och hälsning från plåtslagare 1932

Tidskapsel hittad under takplåten

Ett kopparkuvert med bilder och en hälsning från 1932 har hittats av dagens hantverkare som jobbar med Högalidskyrkans renovering.

Utgrävning under kyrkan. Rör och kablar, delvis gjutet golv.

Utgrävning under kyrkan

Källaren under kyrkan utvidgas och anpassas till församlingens behov av lokaler nu och för framtiden.

Tornuret står still när kyrkan renoveras

Vi är många som saknar den och som saknar det landmärke som kyrkans urverk länge varit. I mars 2021 stängde Högalidskyrkan för en omfattande renovering. Det är ett stort åtagande för församlingen att renovera kyrkan och renoveringsbehovet är stort. Arbetet är tidskrävande då gamla ledningar som idag sitter i tornet utgör en brandrisk för kyrkan. Läs mer om varför tornklockan står still.

15 ton kopparplåt

Högalidskyrkans tak är det första som åtgärdas under renoveringen, för att skydda henne mot storm och oväder. Infästningarna av kopparplåten håller på att rosta sönder, plåtar har lossnat, taket rör på sig och riskerar att blåsa av vid storm och oväder.

Ett antal personer står samlade i Högalidskyrkan. Den som står längst fram håller en spade i handen.

Kontrakt med generalentreprenör

Startskottet har gått för Högalidskyrkans renovering! Den 26/2 2021 kl 13 skrevs kontrakt i Högalidskyrkan med generalentreprenör In3prenör.

En bild med diagram, cirklar, staplar, siffror och med ett papper där det står Budget.

Viktiga beslut och budget

En lång process har föregått besluten om Högalidskyrkans renovering.

Högalidskyrkan med omnejd, med text i bilden: Stödinsamling Högalidskyrkan. Tillsammans gör vi det möjligt.

Stödinsamling för Högalidskyrkan

Vi behöver din hjälp! Var med i stödinsamlingen för Högalidskyrkans stora renovering. Varje gåva är så viktig! Så här kan du vara med och stötta!

En viktig mötesplats och ett unikt kulturarv bevaras!

Högalidskyrkan med sina två unika torn, ståtar högt uppe på Högalidsberget, med utsikt över staden. En välkänd Stockholmsprofil. Kyrkan uppfördes under åren 1917-1923 och är en av den nationalromantiska tidens viktigaste byggnadsverk i Sverige. Arkitekt var Ivar Tengbom. Kyrkans interiör får betraktas som ett allkonstverk dirigerat av Tengbom och utfört av flera av tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare.

År 2023 fyller kyrkan 100 år och tiden har tydligt satt sina spår. Den är i akut behov av renovering. Vi är glada för att renoveringen av kyrkan äntligen har påbörjats och det är ett mycket stort ekonomiskt ansvar som Högalids församling nu tar. Vi har också ett ansvar gentemot Kulturmiljölagen som säger att kyrkor ska vårdas och bevaras.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att återföra kyrkobyggnadens interiör samt exteriör i form och kulör till det utseende den hade år 1923 när kyrkan invigdes, samt tillgodose byggnadens underhållsbehov. Ambitionen är att säkerställa att kyrkans interiör och exteriör bevaras för framtiden för sitt konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värde.

Hållbarhet och beprövade metoder

Projektet utgår från ett långsiktigt tidsperspektiv. Valda material och metoder ska ha beständighet i minst ett femtioårigt och helst ett hundraårigt perspektiv. De material och metoder som används är traditionella och väl beprövade och skall åldras på ett värdigt och naturligt sätt.

Stort renoveringsbehov

Takplåtarnas infästningar, som är av järn, har rostat sönder och därmed lossnar plåtar som riskerat blåsa av. Murstenar har varit lösa och fasaden har vittrat p.g.a. luftföroreningar. Brandskydd, elsystem och avloppsstammar är uttjänta och ska anpassas till dagens krav. En ordentlig rengöring behövs och betydande sprickbildning fanns i innertaket och delar av putsen i koret hade fallit ned. Lokalerna under kyrkan anpassas till både verksamhet och arbetsplatser. Kyrkan ska också tillgänglighetsanpassas så att alla människor kan delta och vistas i kyrkans lokaler. 

DETTA SKA GÖRAS

Först ut exteriört är fasaden och taket på långskeppet som följs upp av de 2 tornen. Arbeten interiört planeras att pågå under hela projektet.

Arbetena exteriört omfattar i korthet att kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuvar, ses över och stora delar av fogarna i tegelfasaden kommer att lagas och skadat tegel bytas ut. Skadad natursten i fasaden lagas eller byts ut. Taktäckningen av kopparplåt byts ut till stor del.

Invändigt kommer omfattande arbeten utföras i kyrkorummet och i källaren. I kyrkorummet kommer valvet att lagas och tilläggsisoleras och putsen i väggarna och valven kommer att restaureras. Golvvärme kommer att läggas under kyrkbänkarna och en hiss ska installeras. Ljud och ljus ska förbättras. Konservatorsåtgärder omfattar så väl inventarier, fast inredning, dekormåleri, restaurering av ljuskronor och annan armatur, samt rengöring av
kyrkans valv. Utöver det ska också källaren under kyrkan utvidgas och anpassas till församlingens behov av lokaler nu och för framtiden.

Finansering och tidplan

Renoveringen finansieras av kyrkoavgifter som medlemmar i Svenska kyrkan, Högalids församling betalar, banklån, kyrkoantikvarisk ersättning KAE och insamlade medel. 

Arbetet görs etappvis och kyrkan kommer att återinvigas 10 juni 2023. Delar av projektet kommer att fortgå under 2023. 

I samverkan med

Högalids församling som byggherre samverkar i detta projekt med Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS) som är projektledare och IN3PRENÖR som är generalentreprenör.

Stödinsamling för Högalidskyrkan 

Var med i stödinsamlingen för Högalidskyrkans renovering. Insamlingen är ett sätt att finansiera delar av renoveringen. Också en möjlighet för dig och andra människor att få vara med och bidra till att Högalidskyrkan kommer att fortsätta att vara en viktig mötesplats för kommande generationer. Högalidskyrkan är också ett unikt kulturarv! Alla gåvor kommer att göra nytta! Vad vill du bidra med? På insamlingssidan finns flera förslag. 

Ta mig direkt till insamlingssidan

Högalidskyrkan med sina två torn. Det är molnfritt och höstlikt.

Om Högalidskyrkan

Högalids församling stoltserar med sin unika majestätiska kyrka högst uppe på berget i Högalidsparken med utsikt över staden. De två karaktäristiska åttkantiga tornen representerar två sidor av den kristna tron.

Brickor med tecknade motiv av Högalidskyrkan.

Brickor med fina Högalidsmotiv

Nu finns brickor att köpa igen. Vi har nu många olika motiv, i tre olika format/storlekar. Behållningen går till Högalidskyrkans renovering.