Högalidskyrkan med omnejd sett från luften. Det är sommar.
Foto: Christian Veltman

Högalidskyrkans renovering

En helrenovering av Högalidskyrkan har påbörjats. Kyrkan är stängd för allmänheten från 1 mars 2021. Kyrksalen återinvigs 10 juni 2023 i samband med kyrkans 100-årsjubileum. Församlingsverksamheten flyttar under renoveringstiden till församlingshuset.

En viktig mötesplats och ett unikt kulturarv bevaras!

Högalidskyrkan med sina två unika torn, ståtar högt uppe på Högalidsberget, med utsikt över staden. En välkänd Stockholmsprofil. Kyrkan uppfördes under åren 1917-1923 och är en av den nationalromantiska tidens viktigaste byggnadsverk i Sverige. Arkitekt var Ivar Tengbom. Kyrkans interiör får betraktas som ett allkonstverk dirigerat av Tengbom och utfört av flera av tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare.

År 2023 fyller kyrkan 100 år och tiden har tydligt satt sina spår. Den är i akut behov av renovering och den 1 mars 2021 stängde kyrkan för allmänheten. Vi är glada för att renoveringen av kyrkan äntligen har påbörjats och det är ett mycket stort ekonomiskt ansvar som Högalids församling nu tar. Vi har också ett ansvar gentemot Kulturmiljölagen som säger att kyrkor ska vårdas och bevaras.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att återföra kyrkobyggnadens interiör samt exteriör i form och kulör till det utseende den hade år 1923 när kyrkan invigdes, samt tillgodose byggnadens underhållsbehov. Ambitionen är att säkerställa att kyrkans interiör och exteriör bevaras för framtiden för sitt konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värde.

Hållbarhet och beprövade metoder

Projektet utgår från ett långsiktigt tidsperspektiv. Valda material och metoder ska ha beständighet i minst ett femtioårigt och helst ett hundraårigt perspektiv. De material och metoder som används är traditionella och väl beprövade och skall åldras på ett värdigt och naturligt sätt.

renoveringsbehov och anpassning till dagens krav

Takplåtarnas infästningar, som är av järn, rostar sönder och därmed lossnar plåtar som riskerar att blåsa av. Murstenar är lösa och fasaden vittrar p.g.a. luftföroreningar. Brandskydd, elsystem och avloppsstammar är uttjänta och behöver anpassas till dagens krav. En ordentlig rengöring behövs och 30 meter sprickbildning finns i innertaket och delar av putsen i koret har fallit ned. Tillfälligt har ett nät spänts upp. Lokalerna under kyrkan behöver anpassas till både verksamhet och arbetsplatser. Kyrkan behöver också tillgänglighetsanpassas så att alla människor kan delta och vistas i kyrkans lokaler.

DETTA SKA GÖRAS

Först ut exteriört är fasaden och taket på långskeppet som följs upp av de 2 tornen. Arbeten interiört planeras att pågå under hela projektet.

Arbetena exteriört omfattar i korthet att kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuvar, ses över och stora delar av fogarna i tegelfasaden kommer att lagas och skadat tegel bytas ut. Skadad natursten i fasaden lagas eller byts ut. Taktäckningen av kopparplåt byts ut till stor del.

Invändigt kommer omfattande arbeten utföras i kyrkorummet och i källaren. I kyrkorummet kommer valvet att lagas och tilläggsisoleras och putsen i väggarna och valven kommer att restaureras. Golvvärme kommer att läggas under kyrkbänkarna och en hiss ska installeras. Ljud och ljus ska förbättras. Utöver det ska också källaren under kyrkan utvidgas och anpassas till församlingens behov av lokaler nu och för framtiden.

Finansering och tidplan

Renoveringen finansieras av kyrkoavgifter som medlemmar i Svenska kyrkan, Högalids församling betalar, banklån, kyrkoantikvarisk ersättning KAE och insamlade medel. 

Arbetet beräknas pågå fram till våren 2023 och görs etappvis.

I samverkan med

Högalids församling som byggherre samverkar i detta projekt med Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS) som är projektledare och IN3PRENÖR som är generalentreprenör.

VERKSAMHETEN FLYTTAR TILL FÖRSAMLINGSHUSET

Under kyrkans renoveringstid flyttar vi till församlingshuset. Den vackra stora salen är iordningställd som kyrksal. Där kan vi fira gudstjänst tillsammans, döpas och vigas. Det är öppet alla dagar kl 9-16. Välkommen!

Kolumbariet

Kolumbariet är öppet kl 9–17 men under renoveringen hänvisar vi till ingången på baksidan av kolumbariet, då en hiss ska installeras vid huvudentrén till kolumbariet. 

Stödinsamling för Högalidskyrkan

Vi har startat en stödinsamling för Högalidskyrkan. Insamlingen är ett sätt att finansiera delar av renoveringen. Också en möjlighet för dig och andra människor att få vara med och bidra till att Högalidskyrkan kommer att fortsätta att vara en viktig mötesplats för kommande generationer. Vi bevarar en viktig mötesplats och ett unikt kulturarv! Alla gåvor kommer att göra nytta! Varje krona räknas. Vad vill du bidra med? På insamlingssidan finns flera förslag

Ett antal personer står samlade i Högalidskyrkan. Den som står längst fram håller en spade i handen.

Kontrakt med generalentreprenör

Startskottet har gått för Högalidskyrkans renovering! Den 26/2 2021 kl 13 skrevs kontrakt i Högalidskyrkan med generalentreprenör In3prenör.

15 ton kopparplåt

Högalidskyrkans tak är det första som kommer att åtgärdas under renoveringen, för att skydda henne mot storm och oväder. Infästningarna av kopparplåten håller på att rosta sönder, plåtar har lossnat, taket rör på sig och riskerar att blåsa av vid storm och oväder.

En bild med diagram, cirklar, staplar, siffror och med ett papper där det står Budget.

Viktiga beslut och budget

En lång process har föregått besluten om Högalidskyrkans renovering.

Högalidskyrkan med omnejd, med text i bilden: Stödinsamling Högalidskyrkan. Tillsammans gör vi det möjligt.

Stödinsamling för Högalidskyrkan

Vi behöver din hjälp! Var med i stödinsamlingen för Högalidskyrkans stora renovering. Varje gåva är så viktig! Så här kan du vara med och stötta!

Högalidskyrkan med sina två torn. Det är molnfritt och höstlikt.

Om Högalidskyrkan

Högalids församling stoltserar med sin unika majestätiska kyrka högst uppe på berget i Högalidsparken med utsikt över staden. De två karaktäristiska åttkantiga tornen är båda 84 meter höga och representerar två sidor av den kristna tron. Läs mer.

Brickor med tecknade motiv av Högalidskyrkan.

Brickor med fina Högalidsmotiv

Nu finns brickor att köpa igen. Vi har nu många olika motiv, i tre olika format/storlekar. Behållningen går till Högalidskyrkans renovering. 

En person sitter och har en bebis i sitt knä och ett spadhandtag i ena handen som är i en handske. Det är en stor byggnad, samt gräs och löv i bakgrunden.

Vi välkomnar ideella medarbetare!

Vi välkomnar fler ideella medarbetare som vill vara med i en arbetsgemenskap med oss. Vi söker t ex Högalidsvärdar i församlingshusets foajé som kan bemöta människor och svara på ev frågor. Nu när Högalidskyrkan renoveras har vi öppet i församlingshuset där vi också har inrett en kyrksal. Läs mer om en mängd andra tänkbara ideella uppgifter.

Lokaltidningen Mitt i uppmärksammar Högalidskyrkans renovering

"Renoveringen av Söders mesta 99-åring är i full fart. För att finansieringen ska gå i hamn vänder sig för­samlingen till allmänheten för hjälp."

Högalidskyrkans renovering och insamling i Sveriges Radio P4

Kyrkoherde Gunilla Lindén berättar i Radio P4 om Högalidskyrkans renovering och hur man kan hjälpa till att bidra i församlingens insamling. En stol, ett torn eller gångmatta t ex.

Kyrkoherde Gunilla Lindén i Svt om kyrkans renoveringsbehov

Se inslag i Svt där vår kyrkoherde Gunilla Lindén uttalar sig om Högalidskyrkans stora renoveringsbehov