Ett par ben med fötterna i ett par rosa gymnastikskor ser ut att balansera på  en stock.

Pilgrimsvandring i staden

Vandringar i gemenskap med andakt och bibelord på vägen.

Pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandra med Högalids församling! Kläder efter väder. Ta gärna med matsäck. Vandringarna kan vara upp till 10 km och du måste kunna gå obehindrat. Ibland har vi även enklare vandringar, som passar den som har svårt att gå.

Samling och start vid Högalidskyrkans församlingshus. Ingen kostnad förutom eventuell SL-biljett. Se respektive vandring för mer information.

En ljushållare i glas, en blomma i en vas på ett bord. Texten pilgrim och pandemi är inlagt i bilden.

Pilgrimsvandra där du är

 Här kan du följa med på en digital pilgrimsvandring.