Pilgrimsvandring i staden

Vandringar i gemenskap med andakt och bibelord på vägen.

PILGRIMSVANDRINGAR

Pilgrimsvandra med Högalids församling!Vi följer restriktionerna och går i små
grupper. Kläder efter väder. Ta med matsäck. Vi går ca 10 km och du måste kunna gå obehindrat. Start och avslut vid Högalidskyrkan. (Senare i vår – 4/4 och 31/5: Korta vandringar i närmiljön, för dig som inte kan eller vill gå långt)

Ingen kostnad, men anmälan till:
Ann-Christine Janson, präst
ann-christine.janson@svenskakyrkan.se, 070-600 14 66

 

Torsdag 18/2 kl 10.00–14.00
Södermalm runt, längs vatten och kajer
Andakt, tystnad och samtal. Kläder efter väder. Ta med matsäck.
Vi går ca 10 km. Du måste kunna gå obehindrat. Start och avslut vid Högalidskyrkan.

Torsdag 25/3 kl 10.00–14.00
Vandring på Marie bebådelsedag
Vi bjuds på en våffla när vi kommer tillbaka till Högalid. Kläder efter väder. Ta med matsäck. Vi går ca 10 km. Du måste kunna gå obehindrat. Start och avslut vid Högalidskyrkan.

Söndag 25/4 kl 10.00–14.00
Släkten följa släktens gång
En vandring genom seklen förbi Årsta gård, där Märta Helena Reenstierna levde och förde dagbok varje dag mellan 1793 och 1839. Vi fortsätter via Årstaskogen mot Gullmarsplan och stannar till vid kolerakyrkogården från tiden då koleran skördade offer i Stockholm. Vi vandrar över Skanstullsbron till Södermalm och Allhelgonakyrkan och tillbaka till Högalidskyrkan via Tanto.

Torsdag 6/5 kl 10.00–14.00
En vandring i tacksamhet
I vårens tid vandrar vi från innerstans myller till Vinterviken och Rävudden. Start och mål vid Högalidskyrkan. Medtag matsäck. Du måste kunna gå obehindrat.

Måndag 9/4 och 31/5 kl 10.00–12.00
Skapelsevandring
Korta vandringar i närmiljön, för dig som inte kan eller vill gå långt. Start och avslut vid Högalidskyrkan. Vandringen avslutas med soppa.