Ett par ben med fötterna i ett par rosa gymnastikskor ser ut att balansera på  en stock.

Pilgrimsvandring i staden

Vandringar i gemenskap med andakt och bibelord på vägen.

Pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandra med Högalids församling! Kläder efter väder. Ta gärna med matsäck. De längre vandringarna kan vara upp till 10 km, och du måste kunna gå obehindrat. De kortare vandringarna passar dig som inte kan eller vill gå långt. Start och avslut vid Högalidskyrkan. 

Ingen kostnad, men anmälan! Se respektive vandring för kontaktuppgifter!