Meny

Samtal och stöd

Alla behöver vi ibland någon att prata med.

Livet skiftar och kan kännas svårt och jobbigt. Familj, släktingar och vänner kan vara ett fint stöd men ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående.
I Högalids församling arbetar diakoner och präster som är vana vid att möta människor i samtal. Själavård, som samtalen i kyrkan kallas, och andlig vägledning kan vara en hjälp att se Gud i det egna livet.
Det finns inga krav på en kristen tro och samtalen kan handla om allt, högt som lågt, utifrån varje människas speciella livssituation. Inga journaler förs.
Våra präster och diakoner har även lång erfarenhet av att möta och samtala med människor i sorg. Vi startar regelbundet sorgegrupper och samtalsgrupper.

Tystnadsplikt

Både diakoner och präster har tystnadsplikt.

Kontakta oss

E-post: hogalid.diakoni@svenskakyrkan.se
Du kan också nå oss via församlingens växel 08-616 88 00

Behöver du Söka ekonomisk hjälp?

Församlingens fondmedel består av ett antal donationsfonder som erhållits i form av gåvor och testamenten. Avkastningen från fonderna ska enligt statuterna delas ut till hjälpbehövande församlingsbor. 
Från hösten 2018 har föreningen FVO utsetts att sköta alla utredningar och utbetalningar gällande Högalids församlings medel till hjälpbehövande församlingsbor. Det innebär att den som söker ekonomisk hjälp kan vända sig direkt till Föreningen FVO.

Kontaktuppgifter FVO: Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm, telefon 08-411 54 39, telefontid tisdag och torsdag 10.00-12.00. www.foreningenfvo.se

Familjerådgivning

Högalids församling samarbetar med Kyrkans familjerådgivning i Stockholm. De erbjuder kvalificerad hjälp i samband med samlevnadsfrågor och livskriser, och tar emot familjer för kortare och längre samtalskontakter.

Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
Södermannagatan 5
116 23 Stockholm
Telefon 08-615 11 70
http://www.kyrkansfamiljeradgivning.org/