En person lutar huvudet mot ena handen.

Samtal och stöd

Alla behöver vi ibland någon att prata med.

Livet skiftar och kan kännas svårt och jobbigt. Familj, släktingar och vänner kan vara ett fint stöd men ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående.
I Högalids församling arbetar diakoner och präster som är vana vid att möta människor i samtal. Själavård, som samtalen i kyrkan kallas, och andlig vägledning kan vara en hjälp att se Gud i det egna livet.

Det finns inga krav på en kristen tro och samtalen kan handla om allt, högt som lågt, utifrån varje människas speciella livssituation. Inga journaler förs.
Våra präster och diakoner har även lång erfarenhet av att möta och samtala med människor i sorg. Vi startar regelbundet sorgegrupper och samtalsgrupper.

Tystnadsplikt

Både diakoner och präster har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Tfn vx: 08-616 88 00 
Skicka e-post till Högalids församlings diakoni

Sorgegrupp – ny grupp startar 13/10

För dig som förlorat en närstående  

Två händer håller om en mugg på ett bord. Vid sidan om står en annan mugg på ett fat.

Ekonomiskt stöd

Behöver du söka ekonomisk hjälp?

Ett barn håller en vuxen i handen.

Familjerådgivning

Kvalificerad hjälp i samband med samlevnadsfrågor och livskriser för familjer.

Ett löv på en trädgren, ett ljus kommer in från sidan.

Själavård eller enskilda samtal

För att boka in ett enskilt samtal kontakta en präst eller diakon i församlingen.

Rutformat mönster, en aning mörkt.

Bikt

Bikt är ett samtal som sker under absolut tystnadsplikt och där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud få lägga fram det du vill be om förlåtelse för.

Två knäppta händer.

Sorgebearbetning enskilt och i grupp

Församlingen erbjuder regelbundet sorgegrupper där man får träffa andra sörjande och får dela sina minnen och erfarenheter.

En öppen hand och mellan fingrarna skjuter ett blomskott upp.

Stödsamtal med diakon

I Högalids församling finns diakoner du kan vända dig till för själavårdssamtal och utan prestation få dela din utsatthet och det du behöver få dela med någon.