En person lutar huvudet mot ena handen.

Samtal och stöd

Alla behöver vi ibland någon att prata med.

Livet skiftar och kan kännas svårt och jobbigt. Familj, släktingar och vänner kan vara ett fint stöd men ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående.
I Högalids församling arbetar diakoner och präster som är vana vid att möta människor i samtal. Själavård, som samtalen i kyrkan kallas, och andlig vägledning kan vara en hjälp att se Gud i det egna livet.

Det finns inga krav på en kristen tro och samtalen kan handla om allt, högt som lågt, utifrån varje människas speciella livssituation. Inga journaler förs.
Våra präster och diakoner har även lång erfarenhet av att möta och samtala med människor i sorg. Vi startar regelbundet sorgegrupper och samtalsgrupper.

Tystnadsplikt

Både diakoner och präster har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Tfn vx: 08-616 88 00 
Skicka e-post till Högalids församlings diakoni