En arm som håller i en taktpinne. I bakgrunden går det att skönja några personer som spelar på instrument.

Konserter

Välkommen till konserter och musikgudstjänster med Högalid.

                                                 Med reservation för ändringar!

Musik och körer

Musik stimulerar och engagerar, glädjer, piggar upp, tröstar och lugnar. Läs mer om körer och konserter.