En arm som håller i en taktpinne. I bakgrunden går det att skönja några personer som spelar på instrument.

Konserter

Välkommen till konserter och musikgudstjänster i Högalid.

Kammarmusik i Stora salen

Njut av vacker musik i vacker miljö

                                                 Med reservation för ändringar!