Församlingen

Högalids församling vill vara en kyrka med och för alla

Högalids församling vill vara en kyrka för alla, hela livet. För den nyfödda, barnets
frågor i alla åldrar, ungas livsglädje och brottning med hela livet, det vuxna livets oväntade vändningar och ålderdomens vishet och vedermödor hör hemma i Högalid.

Detta är vårt förhållningssätt och i den riktningen vill vi att all verksamhet ska vara.
Högalids församling vill vara en öppen mötesplats både för det som förenar oss och
för våra unika uttryck och behov. Vi har ett uppdrag att möta människor just där de befinner sig. Vi gör inte skillnad på människor.

Ur församlingsinstruktionen

I Högalids församling bor 31 890 personer varav 16 663 är medlemmar i Svenska kyrkan (2018 års siffror).

För närvarande arbetar 27 anställda medarbetare inom olika yrkeskategorier i Högalids församling. Dessutom är vi glada för de ideella medarbetare som bidrar med sin tid och kompetens i olika verksamheter och sysslor.

 

18 anledningar att vara medlem!