En bild i fyra delar: En med en bebis som sträcker ut en hand. En med barn som står och sitter kring ett bord. En med två ungdomar som sitter på ett berg, i närheten av vatten., troligen en sjö. En med några personer som sitter vid ett bord.

Församlingen

Högalids församling vill vara en kyrka med och för alla

Högalids församling vill vara en kyrka för alla, hela livet. För den nyfödda, barnets
frågor i alla åldrar, ungas livsglädje och brottning med hela livet, det vuxna livets oväntade vändningar och ålderdomens vishet och vedermödor hör hemma i Högalid.

Detta är vårt förhållningssätt och i den riktningen vill vi att all verksamhet ska vara.
Högalids församling vill vara en öppen mötesplats både för det som förenar oss och
för våra unika uttryck och behov. Vi har ett uppdrag att möta människor just där de befinner sig. Vi gör inte skillnad på människor.

Ur församlingsinstruktionen

I Högalids församling bor 31 905 personer varav 16 175 är medlemmar i Svenska kyrkan, dvs 50,7 % (2020 års siffror).

För närvarande arbetar 25 anställda medarbetare inom olika yrkeskategorier i Högalids församling. Dessutom är vi glada för de ideella medarbetare som bidrar med sin tid och kompetens i olika verksamheter och sysslor.

18 anledningar att vara medlem!