Högalids kammarorkester

Orkestern är en fristående förening som är knuten till Högalids församling.

Högalids kammarorkester är en stråkorkester med 20–25 medlemmar som består av en blandning av professionella och amatörer. 

Vid behov engageras blåsare. Kammarorkestern brukar ha cirka tre framträdanden per termin, ibland tillsammans med församlingens körer. Orkestern är en fristående förening som är knuten till församlingen.

Orkestern övar onsdagar kl 19.00–21.15 i kyrkan.


 

 

Benedikt Melichar

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Benedikt Melichar

Benedikt Melichar ansvarar för Kammarkören Högalid, Oratoriekören, Alla kan sjunga-kören samt kammarorkestern.