Fem ungdomar sitter lutande mot en vägg. De är glada.

Ungdom

Barn och ungdomar är en gåva! Vi på barn- och ungdomsverksamheten arbetar utifrån devisen: du är skapad, du är önskad, du är älskad och du är värdefull.