Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högalids oratoriekör

En större kör med fokus på klassisk kyrkomusik

 

Högalids oratoriekör

Vi är en större kör med cirka 60 medlemmar och välkomnar personer i åldrarna 20 år och uppåt. Från 68 års ålder behövs en uppsjungning varje år för att behålla platsen i kören. Fokus ligger främst på repertoar med orkester, men även annan körmusik, såsom a cappellarepertoar kommer att sjungas. Kören sjunger främst klassisk körmusik, men även musik från andra genrer. 

Körövning

Onsdagar kl 18.30- 21.00.
Kören sätter upp ca två konserter och deltar i två gudstjänster per termin.
Körledare är Benedikt Melichar & Maria Norberg (alternerande dirigentskap)

Provsjungning

Provsjungning krävs för alla. Kontakta någon av körledarna om du är intresserad.

 

Benedikt Melichar

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Benedikt Melichar

Benedikt Melichar ansvarar för Kammarkören Högalid, Oratoriekören, Alla kan sjunga-kören samt kammarorkestern.

Maria Bergström

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Maria Bergström

Maria Bergström (tidigare Norberg) ansvarar för barn-och ungdomskörerna samt Högalids damkör.