Ett löv på en trädgren, ett ljus kommer in från sidan.
Foto: U

Själavård eller enskilda samtal

För att boka in ett enskilt samtal kontakta en präst eller diakon i församlingen.

Själavård med präst eller diakon handlar om att ta hand om och vårda det inre livet– själen. Precis som att vi ibland behöver ta extra hand om vår kropp kan vi behöva ta hand om vår inre människa och få stanna upp och reflektera över hur våra liv är. Att få göra det med en annan utomstående kan ofta vara skönt.

I det enskilda samtalet kan du ta upp alla livets frågor och tillsammans med medvandrare som är van vid samtal få samtala om tro, livet och vardagen. Det finns inget som är för smått eller stort för att rymmas i ett själavårdssamtal. Här finns också utrymme för personlig förbön.

Både präster och diakoner har tystnadsplikt och präster har absolut tystnadsplikt, det betyder att prästen har tystnadsplikt oavsett vad samtalet handlar om. Vi för inga anteckningar eller journaler.

För att boka in ett enskilt samtal kontakta en präst eller diakon