En orgel/ett piano och ett nothäfte, några människor i bakgrunden.

Högalids kör för föräldralediga

Kören är pausad under vårterminen 2022

Kören är tyvärr pausad under vårterminen 2022. För mer information, kontakta Maria.