Kyrkorådet

Vid kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, väljs ett antal personer till kyrkofullmäktige av församlingens röstberättigade medlemmar. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd.

Kyrkorådet

Vid kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, väljs ett antal personer till kyrkofullmäktige av församlingens röstberättigade medlemmar. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd.

Kyrkorådet är församlingens »regering« och ansvarar för de operativa frågorna i församlingen. Kyrkorådet sammanträder ca 10 gånger per år. Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis 2 gånger per år.

Kyrkorådets ordförande

Ingrid Andersson (s)
Skicka e-post till Ingrid Andersson

Kyrkorådets vice ordförande

Inger Karlsson (BorgA) 
Skicka e-post till Inger Karlsson

Kyrkorådets andre vice ordförande

Martin Siöland (s)
Skicka e-post till Martin Siöland

Kyrkoherde

Gunilla Lindén
Tfn 08-616 88 46
Skicka e-post till Gunilla Lindén 

Ordinarie Ledamöter

Maria Bergendahl Gerholm (S)
Tfn 072-542 66 12 
Skicka e-post till Maria Bergendahl

Lars Grip (S)
Tfn 070-541 90 31 
Skicka e-post till Lars Grip 

Ellika Hammarlund (S)
Tfn 073-849 34 84 
Skicka e-post till Erika Hammarlund

Fredrika Holm (S) 

Karl Neuhold (BA)
Skicka e-post till Karl Neuhold

ERSÄTTARE

Jan Ejme (S)
Skicka e-post till Jan Ejmo 

Lis Engblom (S)
Tfn 072-177 61 90
Skicka e-post till Lis Engblom  

Leif Kroon (Kr) 
Skicka e-post till Leif Kroon

Else Lundin (Mpsk) 
Skicka e-post till Else Lundin 

Monica Torsson Sivberg (S)
Tfn 072-857 36 11 
Skicka e-post till Monica Torsson

Cecilia Söderman (Fisk)
Tfn 08-668 77 03 
Skicka e-post till  Cecilia Söderman

Wolfgang Hed (S) 
Skicka e-post till Wolfgang Hed