Kyrkorådet

Vid kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, väljs ett antal personer till kyrkofullmäktige av församlingens röstberättigade medlemmar. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd.

Kyrkorådet 2022–2025

Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder ca 10 gånger per år. Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis 2 gånger per år.

Kyrkorådets ordförande

Ingrid Andersson (S)
Tfn 076-118 60 44
Skicka e-post till Ingrid Andersson

Kyrkorådets vice ordförande

Inger Karlsson (BorgA)
Tfn 076-145 01 22
Skicka e-post till Inger Karlsson

Kyrkorådets andre vice ordförande

Martin Siöland (S)
Tfn 070-828 03 66 
Skicka e-post till Martin Siöland

Kyrkoherde

Gunilla Lindén
Tfn 08-616 88 46
Skicka e-post till Gunilla Lindén 

övriga Ledamöter

Maria Bergendahl Gerholm (S) (ordinarie ledamot)
Tfn 072-542 66 12 
Skicka e-post till Maria Bergendahl

Ulla Beijer (S) (ersättare)
Tfn 070-982 89 45 
Skicka e-post till Ulla Beijer 

Catharina Byström (S) (ersättare)
Tfn 073-809 17 32 
Skicka e-post till Catharina Byström

Jan Ejme (S) (ersättare)
Tfn 076-418 60 40 
Skicka e-post till Jan Ejme 

Stefan Engström (S) (ordinarie ledamot)
Tfn 070-551 90 74 
Skicka e-post till Stefan Engström

Lars Grip (S) (ordinarie ledamot)
Tfn 070-541 90 31 
Skicka e-post till Lars Grip 

Wolfgang Hed (S) (ersättare)
Tfn 070-510 54 86  
Skicka e-post till Wolfgang Hed

Fredrika Holm (S) (ordinarie ledamot)

Karl Neuhold (BorgA) (ersättare)
Tfn 070-483 77 11 
Skicka e-post till Karl Neuhold

Christina Vainikka (C) (ordinarie ledamot)
Tfn 070-577 30 79 
Skicka e-post till Christina Vainikka 

Cecilia Söderman (Fisk) (ersättare)
Tfn 08-668 77 03 
Skicka e-post till  Cecilia Söderman

Thomas Dahl (Kr) (ersättare)
Tfn 070-828 78 50
Skicka e-post till Thomas Dahl

Mats Johnsson (SD) (ersättare)
Tfn 073-950 19 60
Skicka e-post till Mats Johnsson