Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

Vid kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, väljs ett antal personer till kyrkofullmäktige av församlingens röstberättigade medlemmar. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd.

Kyrkorådet
Vid kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, väljs ett antal personer till kyrkofullmäktige av församlingens röstberättigade medlemmar. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd.
Kyrkorådet är församlingens »regering« och ansvarar för de operativa frågorna i församlingen. Kyrkorådet sammanträder ca 10 gånger per år. Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis 2 gånger per år.
   

Kyrkorådets ordförande
Ingrid Andersson (s), ingrid.ge.andersson@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets vice ordförande
Inger Karlsson (BorgA), karlsson.inger@telia.com

Kyrkorådets andre vice ordförande
Martin Siöland (s), Sioland.martin@gmail.com

Kyrkoherde
Gunilla Lindén, telefon 08-616 88 46, gunilla.linden@svenskakyrkan.se

 

Övriga ledamöter och ersättare

Ledamöter

Göran Dahlstrand (S), goran@dahlstrand.nu

Lars Grip (S), 070-541 90 31, lars.grip@telia.com

Ellika Hammarlund (S), 073-849 34 84, ellika.hammarlund@gmail.com

Fredrika Holm (S) 

ERSÄTTARE

Jan Ejme (S), mulle2018@outlook.com

Lis Engblom (S), 072-177 61 90, lis.engblom@gmail.com

Maria Bergendahl Gerholm (S), 072-542 66 12, maria.bergendahl.gerholm@gmail.com

Leif Kroon (Kr), leifkroon@hotmail.com

Else Lundin (Mpsk), else.m.lundin@gmail.com

Monica Torsson Sivberg (S), 072-857 36 11, monica.sivberg@gmail.com

Cecilia Söderman (Fisk), 08-668 77 03, cecilia.soderman@liberalerna.se