Foto: Catharina Fredrikson

Hyresgäster

Felanmälan för hyresgäster i Högalid via det digitala systemet DeDu.

Collage av renoveringsbilder kyrktorn, kyrksal och tornur

Högalidskyrkans renovering

En välbehövlig renovering av Högalidskyrkan pågår. Kyrkan är stängd för allmänheten. Återinvigning sker på 100-årsdagen den 10 juni 2023. Vi bevarar ett viktigt kulturarv och kyrkan kan fortsätta att vara en öppen, trygg och tillgänglig mötesplats. Här kan du läsa mer om renoveringsarbetet och se filmer.