Ett antal personer sitter i en rund ring på en gräsmatta.
Foto: Högalids församling

Samarbeten

Vi samverkar med olika organisationer och dagliga verksamheter. Här kan du se ett urval av samverkansaktörer:

Inuti

Högalids församling samverkar sedan några år tillbaka med konstnärsateljén inuti. Inuti är en daglig verksamhet för konstnärligt begåvade personer med intellektuella funkitonsnedsättningar och variationer inom autismspektrumet. Konstnärerna från inuti har medverkat i Högalids församlings gudstjänster, varit delaktiga i seminarieverksamhet och lett konstworkshop för konfirmander.

Inutis webbplats

Medis5

Medis 5 är en daglig verksamhet som gör kultur. Medarbetarna på Medis 5 arbetar med sång, musik, text och scenframträdanden. Medarbetarna på Medis 5 har medverkat i planering och genomförande av gudstjänster i Högalids församling och bidragit med sång, musik och textläsning.

Medis 5s webbplats 

Mosaikteatern

Mosaikteatern är en daglig verksamhet med scenisk inriktning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Mosaikteatern har framfört sitt julspel i Högalidskyrkan.

Stiftelsen Mosaiks webbplats

TeckenSurra

Webbredaktionen Teckensurra är en daglig verksamhet. Verksamheten vänder sig vuxna personer med flerfunktionsnedsättningar vilka gemensamt är i behov av en teckenspråkig miljö, utifrån sin dövhet, hörselnedsättning och/eller andra kommunikations- och funktionsnedsättningar. TeckenSurra har medverkat i flera gudstjänster i Högalids församling.

Medis 5s webbplats

Autism och aspergerföreningen i Stockholm

Tillsammans med autism och aspegerföreningen i Stockholm anordnar Högalids församling varje år en konsert under adventstid.

Autism- och Aspergerförbundets webbplats

DHB

Högalids församling samverkar med Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) för att ge barn och ungdomar med språkstörning möjlighet att delta i konfirmationsverksamhet utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Riksförbundet DHBs webbplats 

Sensus studieförbund

Sensus studieförbund i Stockholm är en viktig samverksanpart då mycket av gruppverksamheten bygger på folkbildningens principer:

- främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse och utveckling

- bygger på människors fria och frivilliga kunskapssökande

- syftar till att stärka människors möjligheter att påverka sina livsvillkor och tillsammans med andra förändra förhållandena enligt egna värderingar och idéer

Tillsammans med Sensus Stockholm Gotland tar Högalids församling fram en utbildning för att stärka kompetensen att arbeta med personer med funkitonsnedsättning i Svenska kyrkans församlingar

Studieförbundet Sensus webbplats 

Svenska kyrkan Stockholms stift

Arbetet med Funkiskyrkan bedrivs med stöd från Svenska kyrkan, Stockholms stift. Högalids församling samverkar med såväl enskilda församlingar som med projekt Tillgänglighet och det teckenspråkiga arbetet i Stockholms stift.

Svenska kyrkan Stockholms stifts webbplats