Rutformat mönster, en aning mörkt.
Foto: Andréas Lindström

Bikt

Bikt är ett samtal som sker under absolut tystnadsplikt och där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud få lägga fram det du vill be om förlåtelse för.

I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt men det går också bra att direkt kontakta en präst för bikt.

Ofta inleds bikt med ett samtal där man tillsammans formulerar det som man vill få förlåtelse för. Det finns en särskild ordning för bikt i Svenska kyrkan som ofta används vid bikt men det går också att hitta en form som passar för det sammanhang som bikten blir till i.

Vill du bikta dig är du välkommen att kontakta någon av församlingens präster