Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

Musik stimulerar och engagerar, glädjer, piggar upp, tröstar och lugnar.

Musik för alla

Vill du delta aktivt finns flera körer, några av dem söker nu ytterligare medlemmar. Vill du vara mer passiv kan du bänka sig i kyrkan eller församlingshuset på någon av våra många konserter. Välkommen att ta del av Högalids församlings stora musikutbud!