Högalidskyrkans två torn resta upp mot en molnfri himmel.
Foto: Kikki Hatt

Musik

Musik stimulerar och engagerar, glädjer, piggar upp, tröstar och lugnar.

Musik för alla

Vill du delta aktivt finns flera körer, några av dem söker nu ytterligare medlemmar. Vill du vara mer passiv kan du bänka sig i kyrkan eller församlingshuset på någon av våra många konserter. Välkommen att ta del av Högalids församlings stora musikutbud!

En arm som håller i en taktpinne. I bakgrunden går det att skönja några personer som spelar på instrument.

Konserter

Välkommen till konserter och musikgudstjänster i Högalid.

En person i förgrunden, har munnen öppen och håller ut sina händer, i bakgrunden står ett antal personer samlade.

Provsjungning

Träffa en körledare för att hamna i rätt kör eller söka till en specifik grupp.

En person i förgrunden står och håller ut sina ena arm, och i bakgrunden ett stort antal personer i röda dräkter.

Barn- och ungdomskörer

Vi har körverksamhet för barn från fyra års ålder.

En orgel/ett piano och ett nothäfte, några människor i bakgrunden.

Vuxenkörer och orkester

Välkommen till Högalidskyrkans kör och orkesterverksamhet. Vi har olika typer av körer, och förhoppningsvis hittar du en som kan passa just dig.

Högalids församling samarbetar med Sensus studieförbund

Högalids församlings grupper och kulturarrangemang såsom föreläsningar, konserter och studiegrupper med mera rapporteras till Sensus studieförbund.