Högalidskyrkans två torn resta upp mot en molnfri himmel.
Foto: Kikki Hatt

Musik

Musik stimulerar och engagerar, glädjer, piggar upp, tröstar och lugnar.

Musik för alla

Vill du delta aktivt finns flera körer, några av dem söker nu ytterligare medlemmar. Vill du vara mer passiv kan du bänka sig i kyrkan eller församlingshuset på någon av våra många konserter. Välkommen att ta del av Högalids församlings stora musikutbud!