Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om Högalidskyrkan

Högalidskyrkan är byggd i nationalromantisk stil efter ritningar av Ivar Tengbom, som har inspirerats av medeltida kyrkoarkitektur. Den är uppförd av mörkrött tegel och består av ett långhus med smalare rakslutet kor, som omges av två åttkantiga, höga torn. Tornen är delvis olika utformade och representerar två sidor av den kristna tron. 

Högalids församling stoltserar med sin majestätiska kyrka högst uppe på berget i Högalidsparken med utsikt över staden. Arkitekten Ivar Tengboms förslag med ett dubbeltorn var med syftet att göra byggnaden mer livfull och att den skulle förslå i konkurrens mot Stadshuset på andra sidan vattnet. Och visst har den karaktär, Högalidskyrkan! De båda tornen är 84 meter höga. Tornhjälmarnas överkant ligger 105 meter över Mälarens vattenyta, vilket är lika högt som Stadshustornets tre förgyllda kronor. 

Historiska fakta om Högalidskyrkan

Högalidskyrkan invigdes den 10 juni 1923 av Nathan Söderblom, efter drygt sex års byggarbete.

Det norra tornet fick sitt namn efter aposteln Ansgar och ska enligt Tengbom representera Guds lag, vilket märks av att tornet är mer slutet och allvarligt än det södra, samt att tornet kröns av en kyrktupp. Kyrktuppen vann priset 1995 för Årets Kyrktupp, som anordnas av Svenska kyrktuppsfrämjandet. I bottenvåningen på norra tornet finns ett dopkapell.

Det södra tornet pryds av ett gyllene kors och är öppnare och ljusare till sin karaktär. Tornet står för det evangelium som tornets klockor ska sprida, och har fått sitt namn efter reformatorn Olaus Petri. Tornens symbolik och namn var ett förslag från ärkebiskop Nathan Söderblom, som också påpekade att initialerna i tornens namn var de första och sista bokstäverna i det grekiska alfabetet, A och O. Symboliken återkommer i västgavelns portar, som kallas Ansgars, Livets och Olaus Petris portar.

Vapenhusets kraftiga bjälklag är målade av Filip Månsson, som också har gjort dekorationsmålningarna inne i kyrkan.

Kyrkorummet är enskeppigt med strävpelare, som på de båda sidorna bildar sex välvda nischer där de höga fönstren är placerade.

Över orgelläktaren i väster finns ett fönster med glasmålningar, som är utförda av Oskar Brandtberg. Motivet är hämtat från bergspredikan. Alla väggytor är slammade med grovt, ofärgat kalkbruk.

Även interiören är utformad av Ivar Tengbom. Han har själv ritat de flesta fasta föremålden såsom orgelläktaren, predikstolen, gallergrindarna till dopkapellet och armaturen.

I övrigt anlitade han tidens mest framstående konstnärer. Gunnar Torhamn har bl a gjort det stora krucifixet på korväggen och målningarna på predikstolen och orgelläktaren.

Olle Hjortzberg har gjort fresk på pelaren vid ingången till dopkapellet. Den föreställer Maria Magdalena, med kyrkan som bär hennes namn i famnen.

Altarskåpet, i medeltida bysantisk stil, har utförts av Erik Jerke. När skåpet är öppet ser man Kristus och de tolv apostlarna, Kristi himmelsfärd och konungarnas tillbedjan. Einar Forseth har gjort takmålningarna i sakristian och guldmosaiken i begravningskapellet under koret.

Högalidskyrkan har idag ett stort renoveringsbehov

Vi behöver se över brandskydd, byta el och avloppsstammar. Puts har börjat släppa
från taket i koret, yttre taket behöver läggas om och byggstenar fogas. Renoveringen belastar Högalids församling genom medel från medlemsavgifter. Församlingen söker även externa bidrag, men det räcker inte!
Renoveringen av Högalidskyrkan beräknas kosta över 100 miljoner kr.

Vill du vara med och bidra?
Swisha 123 120 45 77, Bg 5263-3708.
Kontakta oss gärna om du har andra bra idéer.

Läs mer om Högalidskyrkan

Läs mer om Högalidskyrkan på enkel svenska med pictogram