En stor sal, ett altare längst fram. En person står framför altaret och håller i en bok, ett antal personer sitter i stolar nedanför. Det hänger lampor i taket. Det är fönster på sidorna.

Gudstjänst

Kyrkorummet skiljer sig från andra rum. Det ska påminna oss om att den här världen hör samman med Guds rike. Under kyrkans renoveringstid firar vi gudstjänst i stora salen i församlingshuset.

Gudstjänst i Stora salen, församlingshuset, alternativt i utomhuskyrkan

Onsdagar kl 12.00
Söndagar kl 11.00 

Nu lättar restriktionerna och vi kan äntligen välkomna till gudstjänst i församlingshuset. Stora salens maxkapacitet är för närvarande ca 60 personer. 

Vi ber för varandra

I dessa oroliga tider är det viktigt med bön och vi kommer fortsätta att be för vår värld, vår oro, de sjuka och de friska.

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss, Välsigna och bevara oss. Amen.

Att fira gudstjänst

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro, och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

VI SJUNGER, BER OCH REFLEKTERAR ÖVER BIBELN

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Vid mässa firar vi också nattvard tillsammans.

Överallt där människor samlas i Jesu namn är han mitt ibland dem. Kyrkan ska vandra i Jesu fotspår. Den som vill vara stor, ska vara andras tjänare. Gång på gång får vi som kyrka låta oss inspireras av de första kristna församlingarna för att påminna oss om att vi ska stå på alla utstöttas och marginaliserades sida.