Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Högalids församling Besöksadress: Högalids Kyrkväg 11, 11730 STOCKHOLM Postadress: BOX 9048, 10271 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6168800 E-post till Högalids församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Kyrkobyggnaden skiljer sig från andra rum. Den ska påminna oss om att den här världen hör samman med Guds rike.

Här hörs redan den lovsång som ska höras i Guds rike. Här delas redan det bröd och det vin som Jesus ska dela med oss i den kommande världen. Här är Guds tid. Här möts människa och Gud, människa och människa. När vi firar gudstjänst är det en påminnelse om att den värld vi lever i är en del av Guds verklighet.

Utan kyrkan skulle Jesu förkunnelse om gudsrikets ankomst och budskapet om Jesu död och uppståndelse troligen inte ha nått oss. Det är kyrkans uppgift att förkunna evangelium och att bjuda in människor att vara Jesu lärjungar. Överallt där människor samlas i Jesu namn är han mitt ibland dem. Kyrkans uppgift är också att visa på en annan hållning än den som världens makthavare har. Ingen kan tvingas till att tro, och det vore att svika kyrkans uppdrag att uppträda med makt och herravälde. Kyrkan ska vandra i Jesu fotspår. Den som vill vara stor, ska vara andras tjänare. Gång på gång får vi som kyrka låta oss inspireras av de första kristna församlingarna för att påminna oss om att vi ska stå på alla utstöttas och marginaliserades sida.