Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst

Kyrkorummet skiljer sig från andra rum. Det ska påminna oss om att den här världen hör samman med Guds rike.

Välkommen att fira gudstjänst!

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro, och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

VI SJUNGER, BER OCH REFLEKTERAR ÖVER BIBELN

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Vid mässa firar vi också nattvard tillsammans.

Överallt där människor samlas i Jesu namn är han mitt ibland dem. Kyrkan ska vandra i Jesu fotspår. Den som vill vara stor, ska vara andras tjänare. Gång på gång får vi som kyrka låta oss inspireras av de första kristna församlingarna för att påminna oss om att vi ska stå på alla utstöttas och marginaliserades sida.