Ett barn håller en vuxen i handen.
Foto: Johannes Frandsen

Familjerådgivning

Kvalificerad hjälp i samband med samlevnadsfrågor och livskriser för familjer.

Högalids församling samarbetar med Kyrkans familjerådgivning i Stockholm. De erbjuder kvalificerad hjälp i samband med samlevnadsfrågor och livskriser, och tar emot familjer för kortare och längre samtalskontakter.

Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
Södermannagatan 5
116 23 Stockholm
Tfn 08-615 11 70

Kyrkans familjerådgivnings webbplats