Två händer på en dators tangentbord, samt en mobil, en bok och några papper liggande på ett bord.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR, att gälla. Högalids församling hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Högalids församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Mer information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Högalids församlings integritetspolicy (PDF-fil)

Kontakt
Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Högalids församling har särskilda medarbetare på församlingsexpeditionen som hanterar dessa ärenden.

Tfn 08-616 88 00
Skicka e-post till församlingen

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Dataskyddsombud i Högalids församling

 • Kikki Hatt

  Kikki Hatt

  Högalids församling

  Kommunikatör, Dataskyddsombud

  Mer om Kikki Hatt

  Kikki ansvarar för församlingens kommunikations- och informationsarbete, hemsida, sociala medier, annonsering m m. Kikki är även dataskyddsombud.