Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR, att gälla. Högalids församling hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Högalids församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Läs mer om GDPR hos datainspektionen (öppnas i nytt webbfönster)

Integritetspolicy

Här kan du ladda ner Högalids församlings integritetspolicy

Kontakt

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Högalids församling har särskilda medarbetare på församlingsexpeditionen som hanterar dessa ärenden.

08-616 88 00, hogalid.forsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer här:

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Dataskyddsombud i Högalids församling

Kikki Hatt

Kikki Hatt

Högalids församling

Kommunikatör, Dataskyddsombud

Mer om Kikki Hatt

Kikki ansvarar för församlingens kommunikations- och informationsarbete, hemsida, sociala medier, annonsering m m. Kikki är även dataskyddsombud.