Foto: Mari Widetoft

Svenska kyrkan i Habo

Välkommen till Habo pastorats kyrkor och mötesplatser. Här kan du finna glädje, ro, gemenskap och stöd genom gudstjänster, körsång, barngrupper, enskilda samtal och mycket mer.

expeditionen har tillfälliga lokaler under renovering

Expeditionen finns nu på Ringvägen 3A. Vi har öppet helgfri måndag-fredag kl. 10-12. Du når oss också på telefon, tel. 036-496 00. 

Klicka här för att läsa mer om renoveringen.

Digitala gudstjänster

Information kring riktlinjer i Habo pastorat

Läs Kyrkobladet digitalt

Renovering av S:t Johannes församlingshem