Foto: Monica Fullana Kilefors

Svenska kyrkan i Habo

Välkommen till Habo pastorats kyrkor och mötesplatser. Här kan du finna glädje, ro, gemenskap och stöd genom gudstjänster, körsång, barngrupper, enskilda samtal och mycket mer.

Besök kyrkan i sommar!

Svenska kyrkan ställer om!

Kyrkoval 6-19 september

Anmälan till höstens konfirmation

Renovering av S:t Johannes församlingshem

Begravningsverksamhet

Enkät