Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkofullmäktige, pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige valdes vid kyrkovalet hösten 2021.

Sammanträdesdatum och protokoll

Här hittar du kyrkofullmäktiges sammanträdesdatum och tidigare protokoll.

Habo kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande organ för församlingarna i Habo, Gustav Adolfs och Brandstorp. De har det övergripande ansvaret för pastoratets mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. Fullmäktige har för närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Kyrkofullmäktige sammanträder cirka fem gånger per år. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, och alla kyrkotillhöriga har rätt att vara med på sammanträden och också ställa frågor. 

Under året är det verksamhetsplanen som man arbetar efter och den godkänns tillsammans med budgeten. Under mandatperioden är det församlingsinstruktionen som anger den övergripande inriktningen. 

Ordinarie ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige mandatperioden 2022-20225

Ordförande
Gun Andersson

Vice ordförande
Jeanette Nyberg

Ordinarie ledamöter
Kristina Andersson
Vivan Andersson
Barbro Axelsson
Märta Bodin
Magnus Carlestav                      
Doris Johansson  
Peter Karlsson                      
John Kilefors
Elisabet Larsmak                         
Lasse Larsmark                                                      
Anita Lindbom                             
Karl Lindqvist
Birger Lindström                         
Solveig Lindström                       
Marie-Louise Lüsch                   
Per Carlsson                        
Helena Persson                           
Klas Rundqvist 
Sören Runnestig                         
Anders Ström 
Gunilla Tall-Nilsson

Ersättare
Andreas Adlerborn
Birgitta Aschan
Elin Gunnmo
Robert Svanberg