Församlingslokaler

Svenska kyrkan Habo har flera lokaler att låna eller hyra. I samband med dop och begravning får du låna lokal gratis, annars går det bra att hyra dem av oss för exempel vigselfest eller möte för din förening eller företag.

Vi hyr ut våra lokaler till föreningar, sällskap och organisationer samt kommunal och statlig förvaltning.

Bokning sker alltid genom expeditionen, tel. 036-496 00 eller mejl: habo.pastorat@svenskakyrkan.se. Nyckeln kvitteras också ut på expeditionen, Kapellgatan 32, och återlämnas där. 

Övergripande regler för uthyrning:

- Uthyrning sker i endast mån av plats då församlingens egen verksamhet prioriteras.
- Vi hyr inte ut till verksamhet som strider mot kyrkans budskap eller värderingar.
- Vi hyr inte ut för barnkalas, utom i Brandstorps församlingshem.
- Vi hyr inte ut till politiska partier.
- Lokalerna hyrs inte ut i samband med enskild begravning (borgerlig begravning), namnceremoni, vigsel el. dyl. Lokal för enskild begravning tillhandahålls av Svenska kyrkan i Gustav Adolfs bygdegård.
- En restriktiv hållning till alkoholförtäring ska tillämpas, servering av öl och vin ärtillåten för slutna sällskap. Undantag: i Brandstorps församlingshem äralkoholförtäring förbjuden.
- Alla lokaler hyrs endast ut till personer över 20 år.

Församlingens lokaler är i första hand till för församlingens egen verksamhet samt lokaler för församlingsmedlemmar. Det innebär att egen verksamhet har företräde till lokalerna och gällande privatpersoner hyr vi endast ut till medlemmar i Svenska kyrkan.

Vilka lokaler hyrs och lånas ut?

Vi lånar och hyr ut lokaler i Kyrkans hus vid S:t Johannes kyrka, Sockenstugan vid Habo kyrka, Gustav Adolfs församlingshem och Brandstorps församlingshem. Längre ner på sidan hittar du mer information om varje lokal. 

När kan man boka lokalerna?

Vi släpper bokningar 1 mars för hösten och 1 oktober för våren. Man kan alltså boka cirka 6 månader i förväg.

Uthyrning i samband med kyrkliga handlingar

I samband med dop och begravning i Svenska kyrkans ordning utlånas lokaler utan kostnad. Vid efterföljande samlingar efter konfirmation och vigsel tar vi en avgift på 1 000 kronor. 

Man får tillgång till lokalen samma dag och man bokar oftast hela dagen vid kyrkliga handlingar (förutom minnesstund vid begravning). Om lokalen är ledig dagen innan är det möjligt att få tillgång tidigare. Det måste dock förankras med expeditionen.

Uthyrning till föreningar och hjälporganisationer

Vi har uthyrning till föreningar och hjälporganisationer till reducerat pris. Detta i mån av plats och utrymme.

Pris 400 kronor inkl. tillgång till kök.

Pris 200 kronor utan tillgång till kök. 

Vill man hyra regelbundet (t.ex. varje vecka eller en gång i månaden) kan ett avtal skrivas terminsvis.

Uthyrning för privatpersoner och andra verksamheter

Uthyrning till privatpersoner kan ske i mån av plats och utrymme. Det gäller t.ex.
födelsedagskalas, bröllopsfest, släktträff m.m. Se övergripande regler. Man kan hyra halvdag eller heldag.

Halvdag (max 4 timmar): Pris 600 kronor inkl. tillgång till kök. 

Heldag: Pris 1 000 kronor inkl. tillgång till kök.

Församlingslokaler