Information vid uthyrning av församlingslokaler

Svenska kyrkan Habo har flera lokaler att låna eller hyra. I samband med dop och begravning får du låna lokal gratis, annars går det bra att hyra dem av oss för exempel vigselfest eller möte för din förening eller företag.

Vi hyr ut våra lokaler till medlemmar, föreningar, företag och organisationer samt kommunal och statlig förvaltning.

Bokning sker alltid genom expeditionen, tel. 036-496 00 eller mejl: habo.pastorat@svenskakyrkan.se. Nyckeln kvitteras också ut på expeditionen, Kapellgatan 32, och återlämnas där. Det går också att kvittera ut en nyckel för Brandstorps församlingshem hos vaktmästaren i Brandstorp.

Övergripande regler för uthyrning av församlingens lokaler:

Enligt kyrkoordningen (2 kap 4 §) ska en församling behandla alla sina medlemmar lika.
- Uthyrning sker i endast mån av plats då församlingens egen verksamhet prioriteras.
- Vi hyr inte ut till verksamhet som strider mot kyrkans budskap eller värderingar.
- Vi hyr inte ut för barnkalas, utom i Brandstorps församlingshem.
- Vi hyr inte ut till politiska partier.
- Lokal för enskild begravning tillhandahålls av Svenska kyrkan i Gustav Adolfs bygdegård.
- En restriktiv hållning till alkoholförtäring ska tillämpas, servering av öl och vin är tillåten för slutna sällskap. Undantag: i Brandstorps församlingshem är alkoholförtäring förbjuden.
- Alla lokaler hyrs endast ut till personer över 20 år.

Församlingens lokaler är i första hand till för församlingens egen verksamhet samt lokaler för församlingsmedlemmar. Det innebär att egen verksamhet har företräde till lokalerna och gällande privatpersoner hyr vi endast ut till medlemmar i Svenska kyrkan.

Vilka lokaler hyrs och lånas ut?

Vi hyr ut lokaler i Kyrkans hus vid S:t Johannes kyrka, Sockenstugan vid Habo kyrka, Gustav Adolfs församlingshem och Brandstorps församlingshem. I Kyrkans hus är det i första hand Hannasalen, Mariasalen och Paulusrummet (biblioteket) som hyrs ut. 

När kan man boka lokalerna?

Vi släpper bokningar 1 mars för hösten och 1 oktober för våren. Man kan alltså boka cirka 6 månader i förväg. Betalningen för hyra sker via fakturering, Swish eller kontant.

Uthyrning i samband med kyrkliga handlingar

I samband med dop och begravning i Svenska kyrkans ordning utlånas lokaler utan kostnad. Vid efterföljande samlingar efter konfirmation och vigsel tar vi en avgift. Se pris nedan.

Tillgång ges till lokalen ges som regel samma dag som den är bokad. Ges inte möjlighet för andra att boka lokalen vid bokad dag räknas bokningen som heldag. Om lokalen är ledig dagen innan är det möjligt att få tillgång tidigare. Det måste dock förankras med expeditionen och kan bokas som tidigast en vecka innan.

Uthyrning till föreningar och hjälporganisationer

Vi har uthyrning till föreningar och hjälporganisationer till reducerat pris. Detta i mån av plats och utrymme. Vill man låna regelbundet (t.ex. varje vecka eller en gång i månaden) kan ett avtal skrivas terminsvis. Se pris nedan.

Uthyrning för privatpersoner och andra verksamheter

Uthyrning Se övergripande regler. Det går att hyra halvdag eller heldag. Se pris nedan.

Hyresnivåer från 15 augusti 2022

Församlingslokaler