Internationella gruppen

I Habo pastorat finns en internationell grupp, som arbetar för Act Svenska kyrkan. 

Man sätter sig in i internationella projekt, arbetar praktiskt med olika arrangemang, ger förslag på kollekter och projekt som behöver stöd och försöker få verksamheten i stort att ha ett internationellt perspektiv.

Kom och var med! Man behöver inte binda sig för en viss period utan kan vara med så länge man vill och orkar.