Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella gruppen

I Habo pastorat finns en internationell grupp, som arbetar för Act Svenska kyrkan. 

Man sätter sig in i internationella projekt, arbetar praktiskt med olika arrangemang, ger förslag på kollekter och projekt som behöver stöd och försöker få verksamheten i stort att ha ett internationellt perspektiv.

Kom och var med! Man behöver inte binda sig för en viss period utan kan vara med så länge man vill och orkar.

Har du funderingar? Hör av dig till Susanne:

Susanne Svanberg

Susanne Svanberg

Habo pastorat

Diakon