Ungdomar i olika åldrar.
Foto: Monica Fullana Kilefors

Ungdomsverksamhet

Från och med v. 36 startar ungdomsverksamheten igång!

3G - Gud, Glädje, gemenskap i kyrkans hus - start v. 36

Fredagar kl. 19.00-23.00 i Kyrkans hus.

För dig i klass 7 och uppåt.
Vi träffas och gör gemensamma aktiviteter, samtalar och har en kort andakt.
För mer information: Rickard Abrahamsson, 036-496 03

Ung ledare

För dig som är konfirmerad.
Här kommer du få utvecklas i din ledarroll genom olika moment. 
För mer information: Monica Fullana Kilefors, 036-496 15

läxhjälp

För dig som behöver hjälp med läxor och annat skolarbete. 
För mer information: Erica Boge, 036-496 04