Ungdomverksamhet

3G - Gud, Glädje, gemenskap i Kyrkans hus

Fredagar kl. 19.00-23.00 i Kyrkans hus.

För dig i klass 7 och uppåt.
Vi träffas och gör gemensamma aktiviteter, samtalar och har en kort andakt.
För mer information: Rickard Abrahamsson, 036-496 03

Ung ledare

För dig som är konfirmerad.
Här kommer du få utvecklas i din ledarroll genom olika moment. 
För mer information: Monica Fullana Kilefors, 036-496 15

Konfirmation 2022-2023

Du är inte ensam om att fundera över livet. Du som är född 2008 eller börjar årskurs 8 till hösten är välkommen att bli konfirmand. Anmälan finns längst ner på sidan.