.
Foto: Ulrika Södrén/IKON

Sorgegrupp - samtalsgrupp för dig som sörjer en närstående

När man mist sin livskamrat bjuder Svenska kyrkan in till samtal om sorg och saknad. Vi bjuder in till samtal två gånger om året.

För dig som har förlorat en nära anhörig har mycket förändrats. Att få bearbeta och samtala om sin sorg tillsammans med andra i samma situation är en väl beprövad metod, som vi vet har varit och är till stöd och hjälp för många.

Inbjudan går ut två gånger per år och är vi tre eller fler så bildar vi en grupp. Där träffas vi fyra gånger, samtalar och delar vår sorg och saknad. Där får man gråta, dela minnen av sjukdomstid, maktlöshet och den stora saknaden. Gruppen leds av en präst och en diakon. 

Inbjudan skickas ut till änka/änkling och sambo på posten. Har du inte fått inbjudan men önskar vara med i en grupp, hör av dig.

Det finns också möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon.