Meny

Angående säkring av gravstenar på Habo kyrkogård

Under 2017 började vi kolla gravsäkerheten på gravstenar på Habo västra kyrkogård. Därefter har vi fortsatt med fler kvarter på Habo kyrkogård.

Vid besiktning av gravplatser på Habo kyrkogård har det konstaterats att vissa gravstenar är osäkra. Gravstenen kan därmed välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns det  risk att gravstenen går sönder när den faller. 

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, det vill säga att gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 30 § begravningslagen. 

Alla gravrättsinnehavare till de gravar som har en osäker gravsten har fått ett brev hemskickat till sig. 

Läs mer om gravstenssäkerhet:

http://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2015-11-11_samlat_dokument_gravstenssakerhet_2012_0.pdf

 

Har du frågor?

Kontakta Claes-Olof Mattsson
tel. 036-496 06
mejl claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se 

Telefontider
Vardagar kl. 8-15
Lunchstängt kl. 13-14