Somrig bild vid minneslunden i Gustav Adolfs kyrka. Gula blommor syns i förgrunden.
Foto: Jessica Karlsson

Gravar och gravsättningar

Står du inför valet att välja gravplats? Det finns flera olika alternativ för gravsättning att välja på. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Vid val av gravsättning är det i första hand viktigt att ta hänsyn till eventuella önskemål den avlidne själv uttryckt. Habo pastorat kan  erbjuda fyra olika gravskick. Vilka dessa är och vad de innebär kan du läsa mer om nedan.

KREMERING ELLER kistbegravning

Kremering betyder att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en kistbegravning sänks kistan ner i en grav. 
Beroende på vilket av dessa man väljer, finns olika typer av gravar och gravsättning att ta ställning till. 

Olika typer av gravplatser

Det finns olika gravplatstyper: kistgravplats, urngravplats, askgravplats och plats i minneslund. 

Kistgravplats
En kistgrav är som namnet beskriver, en gravplats för en kista. Här kan det också finnas plats för urnor och aska. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar.

Urngrav
Urngravar är det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor på. Det finns urngravar på alla våra kyrkogårdar. 

Askgravplats
För en askgravplats gäller såkallad begränsad gravrätt. Det innebär att det finns begränsningar för utsmyckning och särskilda ordningsregler att ta hänsyn till. På en askgravplats har varje gravsatt inte en egen gravsten, utan en namnplatta sätts upp på det gemensamma gravmonumentet. Askgravplats finns för närvarande bara på Habo kyrkogård.

Minneslund
Minneslunden är en anonym gravplats där aska gravsätts utan närvaro av anhöriga. Här finns ingen plats för namn och endast gemensam smyckningsplats får användas. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar. 

Har du frågor?

Kontakta Claes-Olof Mattsson
tel. 036-496 06
mejl claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se