Skylt med texten: Släktingar eller bekanta till gravsatta - Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen habo.pastorat@svenskakyrkan.se tel. 036-49600.

Vi söker gravrättsinnehavare

När vi saknar aktuell gravrättsinnehavare till en gravplats sätter vi ut en skylt på gravplatsen för att komma i kontakt med innehavaren eller anhöriga till gravsatta.

Vi har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen »Kontakta expeditionen« i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent inom 2 år kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

har du frågor?

Kontakta Nisrine Hedin
tel. 036-496 11