Skylt med texten: Släktingar eller bekanta till gravsatta - Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen habo.pastorat@svenskakyrkan.se tel. 036-49600.

Gravrättsinnehavare sökes

När vi saknar aktuell gravrättsinnehavare till en gravplats sätter vi ut en skylt på gravplatsen för att komma i kontakt med anhöriga till gravsatta. Vi söker gravrättsinnehavare på gravar på Habo, Fiskebäck, Gustav Adolf och Brandstorps kyrkogårdar.

Anledningen till att vi söker gravrättsinnehavare är att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade och vi ska kunna komma i kontakt med anhöriga. Vi har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen »Kontakta expeditionen« i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa.

Lyckas inte kyrkogårdsförvaltningen få kontakt med någon intressent, kan gravplatsen komma att ses som återlämnad till huvudmannen.  Då riskerar gravanordningen att tas bort.

Kontakta expedtionen

Kontakta Nisrine Hedin
tel. 036-496 11
Närbild på toppen av en gravsten.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.