Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett samarbete mellan skolor och kyrkan. Bibeläventyret är framtaget för att passa skolans miljö och önskemål.

Vad är Bibeläventyret?

Bibeläventyret är ett projekt inom Svenska Bibelsällskapet. Tillsammans med Svenska bibelsällskapets olika huvudmän; Svenska kyrkan och de övriga frikyrkorna, har bibeläventyret tagits fram. Det riktar sig till åldrarna 9-12 år, och erbjuds oftast i årskurs 4 och 5. 

Hur lång tid tar det?

Ett Bibeläventyr tar 4,5 timmar. Vår rekommendation är att dela upp det på två tillfällen, gärna 2 förmiddagar, då man oftast har en naturlig rast i mitten av passen.

Vi gör det i klassrummet

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda dem i framtida undervisning.

Vad händer under bibeläventyret? 

Vi ger eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmanar dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Och dessutom - vi har kul under tiden. 

Vi berättar... 

I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Från skapelsen i  1 Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. I del två följer vi Jesus i evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott m.m. 

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.