Kontakt

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkan i Habos expedition och personal.

Växelnummer

036-496 00

Växeln har öppet helgfri måndag-fredag kl. 10-12.

E-post

habo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöks- och postadress

Habo pastorat
Kapellgatan 32
566 32 Habo

Listan nedan är uppdelad efter yrke. Personal som t.ex. både är församlingspedagog och vaktmästare finns under båda rubrikerna, alltså kan samma person dyka upp mer än en gång i listan. Alla nummer är kopplade till en mobiltelefon.