Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka har anor sedan 1100-talet.

Öppet i Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka är öppen då det finns personal på plats. Är du intresserad av att titta in i kyrkan? Hör av dig till expeditionen för mer information.

År 1780 invigdes Gustav Adolfs kyrka efter flytten från Fiskebäck. Den uppfördes ursprungligen i Fiskebäck vid Vätterns strand omkring 15 km söder om dess nuvarande plats. Det var bonden Zachris Nilsson i Kvighult som hade lett arbetet för att Habo norra sockendel skulle få en egen kyrka.

Det var också i samband med flytten, som Gustav Adolfs församling fick sitt namn efter dåvarande kronprinsen Gustav Adolf, som efter mordet på Gustav III besteg tronen och efter ett par års förmyndarregering tog sig regenttiteln Gustav IV Adolf. 

Altaret

Altaruppstasen är från omkring 1717 och är med stor sannolikhet utförd av Jonas Ullberg och symboliserar passionsdramat.

Ullberg härstammar från Härja och har också gjort altaruppsatsen i Habo kyrka.

Figuerna närmast korset är Maria och aposteln Johannes. De två figurerna i ytterkanterna är Moses till vänste och troligen Johannes till höger.

Högst upp på båda sidor om klockan står två figurer, som håller de tortyrredskap som användes vid korsfästelsen.

Klockan i altartavlan är av senare datum. Denna placering är ganska ovanlig, men förebilden är säkert hämtad från Habo kyrka, som också har en klocka i altartavlan.

Predikstolen

Predikstolen är troligen tillverkad 1653 (okänd konstnär) Trappan till predikstolen gick tidigare på utsidan av kyrkväggen, men ombyggnad gjordes i samband med renoveringen 1840. Figurerna på predikstolen är sannolikt hämtade från något äldre altarskåp. Detsamma gäller figurerna på baldakinen ovanför predikstolen. 

Dopfunten

Dopfunten är tillverkad 1719 och fanns alltså med bland de inventarier, som följde med kyrkan vid flyttningen från Fiskebäck, och den är sannolikt tillverkad av Jonas Ullberg.

Till dopfunten hör en sexkantig dopskål av tenn med inskriptioner, som erinrar om dopets mening och innehåll.

En inskription i bottnen tyder på att dopskålen är skänkt av Carl Mellyn på Stora Kärrs egendom i Habo.

Lyssna på audioguie i Gustav Adolfs kyrka

När du besöker Gustav Adolfs kyrka har du möjlighet att lyssna på en inspelad information om kyrkan. Guidning finns på svenska, engelska och tyska. Du startar guidningen själv via en knapp och ljudet kommer ut i hela kyrkan genom högtalare.