Människor som besöker öppet hus i S:t Johannes

Vuxen

Här har vi samlat verksamhet som vänder sig till vuxna i församlingen. Körer för vuxna hittar du under fliken "Musik och körer"

STICKCAFÈ i kyrkans hus

Tisdagar kl. 19-21. Start 28 september.

För dig som tycker om att sticka, virka, brodera eller sy i gemenskap med andra. Fika serveras till självkostnadspris.

För mer information: Susanne Svanberg, 036-496 07

SOPPLUNCH MED MIDDAGSBÖN i kyrkans hus

Sista tisdagen i månaden, start 28 september.
För mer information: Susanne Svanberg, 036-496 07

CAFÈGEMENSKAP i gustav adolf

Onsdagar kl. 14-16. Följande datum hösten 2021: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november och 1 december.

För mer information: Susanne Svanberg, 036-496 07

ÖPPET HUS I BRANDSTORP

Några gånger per termin. Följande datum i höst: 29 september, 27 oktober och 24 november. Onsdagar kl. 14-16.

För mer information: Susanne Svanberg, 036-496 07

habo syförening i Sockenstugan

Tisdagar jämna veckor kl. 14-16. Start 5 oktober.

För mer information: Susanne Svanberg, 036-496 07

Gemenskapsgruppen i brandstorp

Tisdagar ojämna veckor kl. 14-16. Start 14 september.

För mer information: Susanne Svanberg, 036-496 07