Kyrkorådet 2022-2025

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och tar beslut om församlingslivet, ekonomi, personal, fastigheter och kyrkogårdar.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och ger förslag på hur pastoratets tillgångar ska fördelas. De anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter. Kyrkorådet ansvarar för att pastoratets grundläggande uppgifter blir utförda; det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet har hand om den ekonomiska förvaltningen och bereder ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige samt verkställer kyrkofullmäktiges beslut. Kyrkorådet har 10 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, sammanträder cirka en gång per månad. Sammanträden är inte offentliga, men det är till kyrkorådet man kan vända sig med olika ärenden och frågor. 

Ordinarie ledamöter och ersättare i kyrkorådet mandatperioden 2022-2025

Ordförande                
Magnus Neij

Vice ordförande
Gun Andersson

Ordinarie ledamöter 

Gun Andersson

Kristina Andersson

Magnus Carlestav

Jan-Åke Johansson

Lasse Larsmark

Solveig Lindström

Marie-Louise Lüsch

Magnus Neij

Jeanette Nyberg

Helena Persson

Bertil Johansson, tf kyrkoherde

Ersättare

John Kilefors

Anita Lindbom

Karl Lindqvist

Klas Rundqvist

Anders Ström

Klas Rundqvist