Samtal om tro och liv

Fördjupning, samtal och föreläsningar om tro och liv. Vill du fördjupa din tro?

Forum Johannes

Varmt välkomna till Kyrkans hus på föreläsningar några gånger under hösten.

Livsstegen

Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet. I höst startar vi upp två grupper, en grupp för ungdomar (16-25 år) och en grupp för vuxna.